Blogs

Dat wordt het motto van het nieuwe kabinet Rutte III. Hierin gaat ingestoken worden op het harmoniseren van de nationale koppen en op een gelijk speelveld tussen producenten in de verschillende EU-landen. Als NMV staan we hier positief tegenover, goede Europese wetgeving heeft ons veel......

Hoewel ik de krant, en veel andere lectuur, graag lees onder het genot van een bak koffie is het een feit dat dit medium veel terrein heeft verloren aan de hedendaagse communicatiemiddelen. Ook in onze bedrijfstak is de moderne vorm van communiceren gemeengoed geworden. Accountants,......

Velen van u zullen deze film ooit gezien hebben. Het is bijna 73 jaar geleden dat de Britten, Amerikanen en Polen de operatie ‘Market Garden’ uitvoerden. Deze operatie behelsde het droppen van parachutisten achter de Duitse frontlinies, om de bruggen bij Grave, Nijmegen en Arnhem......

Recent hebben de zuidelijke provincies van ons land hun eerste hittegolf van dit jaar voor de kiezen gekregen. Niet eerder was het sinds de waarnemingen zo warm op 22 juni. Ook op bestuurlijk niveau kwam de stoom soms sissend naar buiten. Het wetenschappelijk tijdschrift ‘Soil......

Bij het politieke spel om de derogatie binnen te halen wordt er gespeeld op meerdere borden. We hebben als NMV onze bijdrage geleverd aan het zesde actieprogramma van de nitraatrichtlijn. Tevens hebben we aandacht gevraagd voor de waterkwaliteit van zowel grond- als oppervlaktewater omdat die......

Onze voormalige koningin Beatrix karakteriseerde met deze woorden de kwaliteit van de Nederlandse journalistiek, ze stoorde zich vooral aan het niveau en het populistische taalgebruik in hun publicaties. Als NMV proberen we een goede relatie met de pers te onderhouden. Wel missen we soms de......

De trollen van de oudheid waren de redenaars die uitblonken in de kunst van het overtuigen van hun eigen gelijk, ook al was dit niet de objectieve waarheid. Ze werden dan ook wel sofisten genoemd. In het huidige digitale tijdperk hebben trollen het veel makkelijker......

Terwijl de regeringspartijen hun overwinningen vieren en anderen hun wonden likken, zijn de melkveehouders nog steeds in onzekerheid wat de toekomst hen brengt. De dreigende daling van de melkprijzen, de fosfaatreductie die vanaf nu boven hun hoofden hangt; gaat het allemaal meevallen of juist tegenvallen?......

Dit is een spreuk die te pas en te onpas wordt gebruikt, maar volgens Amerikaanse wetenschappers klopt het wel degelijk. Ze beweren dat je lichaam nieuwe, sterkere cellen gaat produceren als je een stressvolle ervaring hebt meegemaakt. Een Amerikaanse professor doet hier onderzoek naar. Ik......

Us Mem is een bronzen standbeeld van een koe geplaatst op een voetstuk. Het is het symbool voor de welvaart die de veeteelt in Friesland heeft gebracht. Het standbeeld dateert uit 1954 en kreeg een markante plaats in Leeuwarden op het Zuiderplein. In de jaren......