Werkwijze

Activiteiten

De NMV:

  • lobbyt bij de politiek in het belang van haar leden;
  • voert actie om de belangen van haar leden onder de aandacht te brengen;
  • informeert haar leden over belangrijke zaken zoals beleidsontwikkelingen, regelgeving en standpunten;
  • geeft haar leden advies.

De NMV stelt kritische vragen over zaken en ontwikkelingen die vanuit de overheid, het bedrijfsleven en de maatschappij op ons afkomen. De NMV verzamelt nieuwe informatie en probeert onjuiste wet- en regelgeving bij te sturen.

Ledenbijeenkomsten

De NMV organiseert door het jaar heen tal van bijeenkomsten om haar leden te informeren of met hen van gedachten te wisselen. Leden ontvangen altijd een uitnodiging voor deze bijeenkomsten. Sommige bijeenkomsten van de NMV zijn ook open voor niet-leden

Op de website kunt de meest actuele informatie over de bijeenkomsten van de NMV vinden. Zie agenda.