Sponsoren

Algemeen

Voor bedrijven die betrokken zijn bij de melkveehouderij is sponsoring van de NMV een goede investering. Deze bedrijven worden (beter) bekend bij hun directe doelgroep, de melkveehouders in hun regio. De NMV heeft haar sponsoren veel te bieden. Sponsoren zijn van harte welkom op NMV-bijeenkomsten en worden vermeld op de uitnodigingen. Ook worden zij op de hoogte gehouden van ontwikkelingen in de melkveehouderij via het ledenblad Koebont.

Bent u ook nieuwsgierig naar de mogelijkheden om via de NMV te communiceren met uw doelgroep? Neem dan contact met ons op via info@nmv.nu

De agrarische markt heeft een specifieke energiebehoefte. Iedere situatie is anders en vraagt om maatwerk. Zo wordt bijvoorbeeld het gebruik van groene stroom door de melkfabrieken vaak gewaardeerd met extra punten. Dit soort zaken zijn ons bekend. Bij Audax Renewables krijgt u een persoonlijk en transparant advies aan de keukentafel.

Agrisun werkt simpel: wat telt, is dat de installatie goed functioneert en maximaal rendement oplevert. Tevens zijn zonnepanelen een duurzame investering die aansluit op de behoeften van maatschappelijk verantwoord leven.

Bout Advocaten heeft stevige wortels in de agrarische praktijk. Van oudsher zijn we voor boerenbedrijven, coöperaties, loonbedrijven, voedselfabrieken en belangenorganisaties als LTO veel meer dan het traditionele advocatenkantoor. Ze zitten in bestuursraden en kennen de wereld van akkerbouw en veeteelt van binnenuit. Daardoor kunnen ze proactief inspelen op ontwikkelingen en de juridisch kansen en bedreigingen voor onze cliënten. En dat maakt Bout tot dé juridische partner van de agrarische sector in Noord-Nederland.