Publicaties

NMV-jaarverslagen

Het NMV-bestuur legt ieder jaar verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering over de belangenbehartiging en andere activiteiten. Daartoe wordt een jaarverslag opgesteld dat door de ALV wordt goedgekeurd. Hieronder kunt u de meest recente jaarverslagen van de NMV bekijken.

NMVisie

De toekomst van de melkveehouderij

Een visie moet dienen als een leidraad en helder zijn. De melkveehouderij kan niet zonder een breed gedragen visie. Enerzijds gedragen door de melkveesector zelf, anderzijds moet deze rekening houden met de maatschappelijke wens en dus draagvlak hebben. In de huidige, snel veranderende en digitaliserende wereld, is dat een actuele voorwaarde voor het bestaansrecht van de melkveehouderij.

NMV zal haar visie op alle beleidsdossiers actief uitdragen. Een visie die staat voor de toekomst van de melkveehouderij. Die draait om het behouden van bestaansrecht van deze mooie sector. Een visie die stuurt naar een gezond en toekomstbestendige manier van het produceren van zuivel. Duurzaam betekent voor NMV bovenal duurzaam voor de melkveehouder en zijn bedrijf. Als het inkomen van de boer goed is, zijn er mogelijkheden om stappen te zetten op beleidsgebieden of te voldoen aan vragen vanuit de maatschappij. Bovenwettelijke maatregelen die aan melkveehouders worden gesteld, moeten uit de markt betaald worden. Er zo voor zorgen dat die meerwaarde voor zowel burger als boer geldt.

Lees hieronder onze NMVisie

NMVisie: De visie van NMV op de Nederlandse melkveehouderij

Problemen met openen?

Kunt u deze bestanden niet openen? Wellicht heeft u nog geen Adobe Reader. Deze kunt u hier downloaden.