De Stikstofmanie

De eerste tulpen bloeiden aan het einde van de zestiende eeuw in ons land en ruim dertig jaar later waren ze doorgedrongen op de termijnmarkt voor goederen. Door speculatie verviervoudigde de prijs toen. Maar door toedoen van anti-speculatiewetgeving werden deze handelspraktijken verboden op de Amsterdamse beurs.

Deze prijsexplosie was de opmaat voor veel ambachtslieden om toch te proberen een graantje mee te pikken. Dit leidde tot prijzen tot 6000 gulden per bol. Deze speculatieve windhandel stortte in toen een transactie niet rondkwam doordat kopers wegbleven op een veiling, waarschijnlijk mede veroorzaakt door een uitbraak van builenpest. Vele handelaren probeerden toen onder hun contracten uit te komen. De vele ambachtslieden, waarvan sommigen zelfs hun gereedschap hadden verpand, bleven berooid achter in diepe armoe.

 

De tulpencrisis is later gevolgd door vele andere hypes als de landgekte in Florida, de beurskrach van 1929, de internethype uit de jaren negentig, de kredietcrisis van2008/2009 maar ook de opkomst van de Bitcoin mag hierbij genoemd worden en wat te denken van de stikstofcrisis.

De stikstofcrisis komt voort uit slechte wetgeving welke onderbouwd is met rekenmodellen die gebaseerd  zijn op aannames met daarbij een groene wensdroom voor het creëren van wensnatuur. Deze natuurgebieden worden vervolgens overbemest door ganzenpopulaties en andere diersoorten die de hele biotoop verstoren en hun eten stelen bij de boer die vervolgens de schuld in de schoenen geschoven krijgt dat sommige natuurdoelen niet worden behaald, om dan ook nog eens als piekbelaster te worden aangewezen, waardoor hij wordt onteigenend of wordt opgekocht.

Na de aankoop door de overheid wordt de grond afgewaardeerd en vaak doorverkocht aan terreinbeherende organisaties die zo hun gebiedshonger stillen.

 

Aan het begin van elk nieuw jaar maken velen van u de balans op van het afgelopen jaar en maken een begroting voor het nieuwe jaar. Onze overheid doet dit ook en ze dachten aan het van eind van 2019 dat ze een financieringsbehoefte zouden hebben voor 42 miljard euro voor het nieuwe jaar. Bij het opmaken van de balans over 2020 komt men ongeveer uit op 95 miljard euro wat men tekortkwam. Dit heeft ze er dus extra bijgeleend. En voor dit jaar denkt men 96 miljard euro te moeten bijlenen.

 

Als wij in het afgelopen jaar ook zo hadden geboerd zaten we nu allemaal in bijzonder beheer bij de bank en zouden de opslagen op de rente dik zijn opgeplust. Dit in tegenstelling tot de overheid die op de kapitaalmarkt nog leent voor een ruime negatieve rente, die wij aan een AAA-kredietrating te danken hebben voor deze staatsobligaties,; alleen zal hierdoor wel de staatsschuld verder oplopen, wat weer een zwaardere wissel trekt voor de toekomst.

Verschillende accountantskantoren waarschuwen dat wij aan de vooravond staan van een faillissementsgolf in het komend jaar.

 

Als  landbouw hebben we met de aan ons gerelateerde industrie een sterk aandeel op de Nederlandse betalingsbalans, die nu wordt ondermijnd door de Coronapandemie en de stikstofmanie, waardoor we onze AAA-kredietrating wel eens kunnen verliezen en de geschiedenis van toen zich herhaalt. We zijn nu niet dol van een bol maar kopen lucht, dat is de klucht.

Tags: