Op de Engelse toer

In Engeland heeft links voorrang en hebben ze een eigen maatstelsel. Europees gezien niet altijd handig, dat weten we allemaal. Maar ondanks de harmonisatie van wereldwijde standaarden bestaat het nog steeds. Dat het niet altijd even slim is weten we inmiddels wel, om over het Britse pond en de Brexit maar te zwijgen. Ook ons land maakt zich schuldig aan afwijkende normen: door het toepassen bij het rekenmodel Aerius OPS; ‘voor het berekenen van de stikstofdepositie’, dit in tegenstelling tot wat de andere Europese landen toepassen. Die gebruiken hiervoor het Europese beleidsmodel-Lotus/Emep. Als ons land zou overgaan met het toepassen van dit model zouden de stikstofdoelen van 2030 zijn behaald, en het door Nederland gecreëerde stikstofprobleem zijn opgelost.

Dat het kan heeft minister Stientje van Veldhoven laten zien. Toen bleek dat ‘bouwend Nederland’ door de strenge PFAS-norm van 0,1 stil kwam te liggen (aangezien 85% van de onderzochte projecten niet aan deze norm kon voldoen) heeft ze deze norm opgerekt naar 0,8 microgram per kg grond. Met deze aanpak van de D66 minister kreeg de bouw weer lucht en gaat het RIVM volgend jaar komen met een definitieve waarde. Bij dit trucje heb we niemand horen klagen, sterker nog; iedereen was blij met de gekozen oplossing. Hoe simpel is het dan om het Aerius OPS rekenmodel in te ruilen voor het Europese model Lotus/Emep.

Het bevreemdt ons dat na anderhalf jaar politiek gestuntel tussen het rijk en de provincies er nog steeds een stikstofimpasse is en dat de partijen nog steeds lijnrecht tegen over elkaar staan. Het wetsvoorstel dat naar de tweede kamer is gestuurd, doet hier niks aan af. Het toont nogmaals het gebrek aan politieke creativiteit en bereidwilligheid onze landbouwsectoren vooruit te helpen. Het is bizar dat we dreigen te worden afgerekend worden op schier onhaalbare Kritische Depositie Waardes, die niet wetenschappelijk gevalideerd zijn. En dat dit kabinet die waardes als resultaat verplichte normen in wetgeving wil vastleggen. Dit is voor NMV volstrekt onacceptabel. Het is een plicht van de overheid om op de Natura2000 gebieden periodiek te toetsen op de voortgang van de desbetreffende natuurwaarden en dit niet over te laten aan de terrein beherende organisaties. Dat is nu wel het geval, waardoor de slager zijn eigen vlees keurt en zo zelf zijn verdienmodel zonder kritiek kan uitbreiden.

 

Het is alweer een jaar geleden dat Den Haag volliep met boeren die daar hun misnoegen hebben geuit over de hele stikstofproblematiek. Ondanks de mooie woorden van de minister en van sommige leden van de coalitie hebben we nog steeds geen zicht op een realistische stikstofwetgeving. Jaarlijks verdwijnen duizenden hectares naar de bouw, dit dient geen enkel natuurdoel. Onze agrarische landerijen zijn de longen van Nederland. Dat het hier vooral gaat om een gevecht om de ruimte is nu wel duidelijk. Het is zo januari en dan kunnen we de vruchten plukken van de brexit, dan begint ook hier in Nederland de politieke verkiezingskaravaan vol op te stoom te komen. Laten we afrekenen met de Engelse toestanden en dat niet links of rechts maar ga voor harmonisatie in wet- en regelgeving. Daar profiteert zowel boer als burger van.

Harm Wiegersma
Voorzitter NMV

Tags: