NMV

Inkomen, daar draait ‘t om!

Word lid!

Van de enige belangenbehartigers-
organisatie die uitsluitend opkomt voor melkveehouders

NIEUWS
  • NMV vindt het onbegrijpelijk dat de Eerste Kamer de wet stikstofreductie en natuurverbetering heeft aangenomen. De Eerste Kamer heeft namelijk als taak om wetgeving te toetsen op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. NMV is van mening dat deze wet hierop onvoldoende getoetst is, ondanks dat we...

  • 2 minuten werk, voorbeeld in dit bericht Door de Partij voor de Dieren is een initiatiefwet opgezet voor slachttaks. Die staat tot 2 april open voor reacties op de website internetconsultatie. Het is een volstrekt onredelijk wetsvoorstel dat niets bijdraagt aan het milieu, dierenwelzijn of......

  • In een recent uitgelekt onderzoek wordt de toekomst van de vólgende veehouderijsector in Nederland te grabbel gegooid. Namelijk de kalverhouderij. Het heeft er alle schijn van dat de politiek een nieuwe proefballon op liet. Nu de verontwaardiging daarover massaal is, is Minister Schouten plots verbolgen......

  • 15, 16 of 17 maart kunt u uw stem voor de Tweede Kamer uitbrengen. De landbouw is een wezenlijk onderdeel van deze verkiezingen. In Koebont  maart 2021 hebt u de standpunten van diverse politieke partijen kunnen lezen. Tijdens verschillende landbouwdebatten hebben landbouwwoordvoeders van zich laten......

  • Vanmiddag bereikte NMV het bericht van een akkoord tussen ZuivelNL en SGD over de praktische uitvoering BGP en Koealert. NMV is één van de dragende partijen binnen ZuivelNL en het akkoord komt voor ons uit de lucht vallen. Helaas is dit akkoord gesloten zonder NMV......

  • NMV verneemt dat medewerkers die gemolken hebben, maar ook boeren die zelf met een tractor op het land werken last kunnen krijgen van een avondklokboete van 95 euro. Bijvoorbeeld onderweg naar huis. Met de avondklok is het verboden om zonder geldige reden in de openlucht......

SPONSORS

WORD NU LID VAN DE NMV!

Wilt u lid zijn van een organisatie waarin u mee kan denken, praten en beslissen?
NMV; de sectorale belangenbehartiger van en voor melkveehouders waar uw inkomen en belang centraal staan!

Ook zo’n prachtig spandoek hebben?

Bestel hier!

DOSSIERS

Mestmest

De NMV houdt zich bezig met het Nederlandse mestbeleid. De NMV strijdt voor…

Zuivelbeleid

Het inkomen van de melkveehouder staat centraal voor de NMV bij de beoordeling…

Diergezondheid

Wat is in het belang voor de ondernemer en zijn vee als het gaat om diergezondheid?…

FACEBOOK
NMV leeft mee met hoogwaterNa een aantal jaren van grote droogte hebben we nu te maken met een ongekende hoogwater situatie zoals nu al in Limburg, maar die zal zich verder verspreiden in grote delen van Nederland, vooral langs de rivieren omdat er ook nog veel water vanuit Duitsland en België zal komen. Boeren hebben gehoor gegeven aan de oproep van de politie om evacuaties met trekker shovels en platte wagens bij te staan. NMV ondersteunt deze hulpacties van harte.Niet alleen inwoners en hulpbehoevenden hebben acute hulp nodig, ook onder gelopen stallen vragen om evacuatie van dieren.Nu heeft de situatie van 1995 geleerd dat een coulance regeling noodzakelijk is. Veel bedrijven die in 1995 hielpen hebben de gevolgen van de regels achteraf als onacceptabel ervaren. Het ging feitelijk over ruim een week van tijdelijke opvang van dieren. De NMV heeft bij de minister coulance gevraagd om af te wijken van de regels zoals:- Het niet kunnen nemen van bloedmonsters bij verplaatste dieren.- Afwijken van I&R meldtermijnen.- Afwijken van de 21 dagen regeling bij terugkeer vee.- Behoud van de GD gezondheid status van het bedrijf- Geen mestproductie van evacuatiedieren bij het hulpverlenende bedrijf. Hulp kan leiden tot intrekken van de derogatie bij overschrijding mest, een strafbaar feit bij overschrijding fosfaatrechten.- Toestaan tijdelijke weidegang in percelen die niet tot het bedrijf behoren.- Gewasschade bij ondergelopen percelen in de buurt van veel grote en kleine rivieren.- Uitstel voor vanggewas/groenbemesters tot 15 oktober- Compensatie voor verloren nutriënten in overstroomde kelders en landbouwgrond op plaatsen waar de laatste weken buitensporig veel neerslag is gevallen.- Slachtcapaciteit up to date houden met zo nodig extra toezicht bij toezicht slachtplaats zoals Epe.- Zorgen dat de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen en grote ongevallen in werking treedt en door humanitaire hulp aan te bieden.Wij vertrouwen erop dat de Minister snel reageert om mensen in nood te helpen, bedanken de hulpboeren en wensen iedereen sterkte die getroffen is bij deze ongekende ramp. ... lees meerbekijk minder
Bekijk op Facebook
BLOG
  • Op 1 november 1940 werd door de Duitse bezetter de spertijd ingevoerd. Deze ging in van acht uur s’ avonds en duurde tot vier uur s’ morgens. Hij eindigde op 11 april 45. Nergens mocht licht naar buiten schijnen, wie zich buiten waande werd opgepakt...

AGENDA
augustus 2021
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
26 juli 2021 27 juli 2021 28 juli 2021 29 juli 2021 30 juli 2021 31 juli 2021 1 augustus 2021
2 augustus 2021 3 augustus 2021 4 augustus 2021 5 augustus 2021 6 augustus 2021 7 augustus 2021 8 augustus 2021
9 augustus 2021 10 augustus 2021 11 augustus 2021 12 augustus 2021 13 augustus 2021 14 augustus 2021 15 augustus 2021
16 augustus 2021 17 augustus 2021 18 augustus 2021 19 augustus 2021 20 augustus 2021 21 augustus 2021 22 augustus 2021
23 augustus 2021 24 augustus 2021 25 augustus 2021 26 augustus 2021 27 augustus 2021 28 augustus 2021 29 augustus 2021
30 augustus 2021 31 augustus 2021 1 september 2021 2 september 2021 3 september 2021 4 september 2021 5 september 2021
VOLG ONS!

Voor regelmatige updates, nieuwsfeiten en meer volgt u ons op social media.

twitter_icon   facebook_icon