NMV

Inkomen, daar draait ‘t om!

Word lid!

Van de enige belangenbehartigers-
organisatie die uitsluitend opkomt voor melkveehouders

NIEUWS

  • NMV vindt het onbegrijpelijk dat de Eerste Kamer de wet stikstofreductie en natuurverbetering heeft aangenomen. De Eerste Kamer heeft namelijk als taak om wetgeving te toetsen op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. NMV is van mening dat deze wet hierop onvoldoende getoetst is, ondanks dat we...

  • 2 minuten werk, voorbeeld in dit bericht Door de Partij voor de Dieren is een initiatiefwet opgezet voor slachttaks. Die staat tot 2 april open voor reacties op de website internetconsultatie. Het is een volstrekt onredelijk wetsvoorstel dat niets bijdraagt aan het milieu, dierenwelzijn of......

  • In een recent uitgelekt onderzoek wordt de toekomst van de vólgende veehouderijsector in Nederland te grabbel gegooid. Namelijk de kalverhouderij. Het heeft er alle schijn van dat de politiek een nieuwe proefballon op liet. Nu de verontwaardiging daarover massaal is, is Minister Schouten plots verbolgen......

  • 15, 16 of 17 maart kunt u uw stem voor de Tweede Kamer uitbrengen. De landbouw is een wezenlijk onderdeel van deze verkiezingen. In Koebont  maart 2021 hebt u de standpunten van diverse politieke partijen kunnen lezen. Tijdens verschillende landbouwdebatten hebben landbouwwoordvoeders van zich laten......

  • Vanmiddag bereikte NMV het bericht van een akkoord tussen ZuivelNL en SGD over de praktische uitvoering BGP en Koealert. NMV is één van de dragende partijen binnen ZuivelNL en het akkoord komt voor ons uit de lucht vallen. Helaas is dit akkoord gesloten zonder NMV......

  • NMV verneemt dat medewerkers die gemolken hebben, maar ook boeren die zelf met een tractor op het land werken last kunnen krijgen van een avondklokboete van 95 euro. Bijvoorbeeld onderweg naar huis. Met de avondklok is het verboden om zonder geldige reden in de openlucht......

SPONSORS

[qode_clients columns=”three_columns” hover_effect=”default” disable_separators=””][qode_client link_target=”_blank” image=”1053″ link=”https://www.mainenergie.nl/”][qode_client link_target=”_blank” image=”1046″ link=”http://www.agrisun.nl/”][qode_client link_target=”_blank” image=”1047″ link=”http://boutadvocaten.nl/branches/agrarisch/”][qode_client link_target=”_blank” image=”2239″ link=”http://www.ggi.nl/”][/qode_clients]

WORD NU LID VAN DE NMV!

Wilt u lid zijn van een organisatie waarin u mee kan denken, praten en beslissen?
NMV; de sectorale belangenbehartiger van en voor melkveehouders waar uw inkomen en belang centraal staan!

Ook zo’n prachtig spandoek hebben?

Bestel hier!

DOSSIERS

Mestmest

De NMV houdt zich bezig met het Nederlandse mestbeleid. De NMV strijdt voor…

Zuivelbeleid

Het inkomen van de melkveehouder staat centraal voor de NMV bij de beoordeling…

Diergezondheid

Wat is in het belang voor de ondernemer en zijn vee als het gaat om diergezondheid?…

FACEBOOK

Haagse tunnelvisie catastrofaal voor landbouw Maandag 6 september 2021 was ijskoud duidelijk dat het zomer reces in Den Haag voorbij was. De berichten die naar buiten gebracht werden over het massaal onteigenen van boeren en de voorgenomen maatregelen die in het zevende actieprogramma nitraatrichtlijn, waren op z`n zachts gezegd niet mals en zullen catastrofaal uitwerken voor de agrarische sector.Als NMV waren we zeer verbaasd over de voorgenomen insteek en maatregelen. Het is ook onbegrijpelijk dat dit soort berichtgevingen op deze wijze gecommuniceerd worden. NMV neemt met klem afstand van de suggestie dat er overleg is geweest met de sector. Het lijkt tegenwoordig meer regel dan uitzondering dat proefballonnetjes eerst via de pers gelekt worden om de reactie te peilen. Deze manier van handelen raakt de zorgvuldigheid van besluitvorming en ondermijnt het draagvlak voor toekomstige samenwerkingen. De democratische basis waarbij men wel zorgvuldig naar alle belangen kijkt in Nederland wordt behoorlijk aan de kant gezet. Het bericht dat het kabinet boeren wil onteigenen zal op geen enkele wijze het doel - natuur beschermen - dienen. Het is NMV volstrekt onduidelijk hoe onteigening voor een oplossing in het stikstofprobleem kan zorgen. Dergelijke proefballonnetjes voeden enkel het idee dat de stikstofcrisis wordt aangewend om veel meer boerengrond in handen van de overheid te krijgen. De wetenschappelijke onderbouwing van het hele stikstofbeleid is grotendeels gebaseerd op aannames. Zowel de commissie Hordijk als Remkes hebben aangegeven dat de onderbouwing beter moet. Er zal meer en beter gemeten moet worden en niet beleid maken op berekeningen met grote mate van onzekerheden. Die grote onzekerheden werden door minister Schouten zelf bevestigd in een brief met antwoorden op vragen van de Kamer, die afgelopen maandag ook gepubliceerd is. NMV heeft altijd aangegeven dat er meer gemeten moet worden en de oplossingen in de stikstofcrisis beter onderbouwd moeten worden. Ook hebben we samen met het Landbouw Collectief constructieve oplossingen aangedragen welke bijdragen aan reductie van ammoniakemissie. Daarvoor moet de sector dan wel betaald worden. En daar blijft de NMV voor staan. We zijn bereid tot een inspanning, maar niet voordat er overeenstemming is over een passende vergoeding. 7e actieprogramma nitraatrichtlijnHet andere bericht en stukken over het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn die door het ministerie van LNV werden gelanceerd waren we als NMV ook bijzonder verrast over en tegelijkertijd tevens zeer teleurgesteld. Als melkveehouderijsector laten we al jarenlang zien dat we zelfs met derogatie, dus met meer stikstof uit dierlijke mest juist beter kunnen voldoen aan de norm van de Nitraatrichtlijn (50 mg nitraat in het grondwater). De NMV pleit al jaren voor een internationaal gelijk speelveld en dat goede bemesting van onze gronden met de juiste nutriënten zodat we een goede bodemkwaliteit behouden/krijgen. Water wordt daardoor beter vastgehouden, net als nutriënten. Nota bene op de kaarten die de brief van het ministerie begeleiden, is duidelijk te zien waar de problemen van het oppervlaktewater zitten. Het probleem met waterkwaliteit zit niet in de landbouwgebieden, maar veel meer de stedelijke gebieden, waar de riooloverstorten de afgelopen zomer weer volop in werking waren. De NMV vindt de voorgestelde maatregelen zoals rustgewassen, vanggewassen en een datum voor 1 oktober, net als de bufferstroken langs sloten onbegrijpelijk en absurd en niet passen bij de goede landbouwpraktijk. Deze maatregelen zijn niet of onvoldoende onderzocht op effecten als waterkwaliteit, bedrijfsvoering, dierenwelzijn/gezondheid en niet te vergeten het economische effect. We vraagt zich af of het kabinet nog wel beseft waarom landbouw in Nederland van belang is.De sector zorgt elke dag dat er voedsel is, dat het landschap onderhouden wordt en voor werkgelegenheid. De NMV zal actie ondernemen om deze onzinnige en onwerkbare beleidsregels van tafel te krijgen en proberen het boerenverstand tussen de oren te krijgen bij de beleidsmakers. ... lees meerbekijk minder
Bekijk op Facebook
Dagelijks bestuur NMV geeft ruimte aan vernieuwingHet bestuur van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) heeft woensdagmiddag 1 september op de ALV besloten om in zijn geheel af te treden.In het voorprogramma stonden twee opvallende politieke prominenten met een groot hart voor landbouw, welke beide in een vurig betoog nut en noodzaak beaamde van een sterke melkvee vakbond die niet bang is om net zoals deze bestuurders zelf Caroline van der Plas en Hermen Vreugdenhil als luis in de pels op te treden. Na een goed verzorgde lunch in informele setting begon het officiële deel waarbij alle dagelijkse bestuurders aanwezig waren.Enkele weken eerder liet Jeroen van Maanen al weten dat zijn functie per direct neer te leggen, omdat hij het gevoel had dat er onvoldoende bewegingsruimte was om de belangen van de leden te dienen. Ondanks dat elke bestuurder zijn best deed, was het door een vertrouwenscrisis al langer rumoerig. Harm Wiegersma die na zes jaar voorzitterschap al zou stoppen, kreeg een welverdiend groot applaus van de aanwezige leden voor zijn inzet.De leden hebben tijdens deze lange vergadering het landelijk bestuur mandaat gegeven om zo snel mogelijk een interim-voorzitter en secretaris te zoeken en een sollicitatie procedure te starten voor he vinden van een nieuw voltallig dagelijks bestuur. In de tussentijd draait de NMV door met extra inzet van het landelijk bestuur en commissies. Zowel het landelijk bestuur als de kandidaten kunnen rekenen op de hulp, inzet en kennis van het afgetreden dagelijks bestuurders om de belangbehartiging voor de leden zo snel mogelijk weer op een NMV waardig niveau te krijgen.Het landelijk bestuur, de afvaardiging vanuit de provincies is de opdracht gegeven om binnen drie maanden een nieuwe ALV te organiseren waarin een nieuw voltallig bestuur te presenteren zodat deze beëdigd kan worden door de leden. De agendeerde statutenwijziging is uitgesteld, deze heeft o.a. tot doel de statuten zo aan te passen dat zowel ZuivelNL als de NMV de BTW terug kunnen vorderen bij de Belastingdienst. Er is eerst meer onderzoek nodig naar de eventuele gevolgen van deze wijziging en welke inspanningen (kosten) er kunnen zijn, er waren geen btw gerelateerde meerkosten begroot. De btw-kwestie wordt ook dit jaar in de volgende ALV behandeld.Vanwege de nu ontstane situatie van een bestuursvacuüm zijn de leden van het landelijk bestuur blij met de ruimte en het vertrouwen van de leden om een nieuw interim-bestuur samen te stellen. Samen met alle commissieleden zullen zij zorgen voor een vlot verloop van deze periode. Nieuwe bestuurders kunnen zonder oud zeer werken aan het vertrouwen van de leden om weer gezamenlijk transparant de belangen van de leden te behartigen. Tot de ALV gaan de lopende zaken van de NMV door. In verband met de situatie dient de communicatie uitsluitend te verlopen via het centrale e-mailadres: info@nmv.nu. ... lees meerbekijk minder
Bekijk op Facebook

BLOG

  • Op 1 november 1940 werd door de Duitse bezetter de spertijd ingevoerd. Deze ging in van acht uur s’ avonds en duurde tot vier uur s’ morgens. Hij eindigde op 11 april 45. Nergens mocht licht naar buiten schijnen, wie zich buiten waande werd opgepakt...

AGENDA

september 2021
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
30 augustus 2021 31 augustus 2021 1 september 2021 2 september 2021 3 september 2021 4 september 2021 5 september 2021
6 september 2021 7 september 2021 8 september 2021 9 september 2021 10 september 2021 11 september 2021 12 september 2021
13 september 2021 14 september 2021 15 september 2021 16 september 2021 17 september 2021 18 september 2021 19 september 2021
20 september 2021 21 september 2021 22 september 2021 23 september 2021 24 september 2021 25 september 2021 26 september 2021
27 september 2021 28 september 2021 29 september 2021 30 september 2021 1 oktober 2021 2 oktober 2021 3 oktober 2021

VOLG ONS!

Voor regelmatige updates, nieuwsfeiten en meer volgt u ons op social media.

twitter_icon   facebook_icon