Gaan we op de valreep nog Knallen

Elk jaar wordt rond de jaarwisseling op het platteland het jaar afgesloten met carbid schieten. Hoewel een verbod op vuurwerkverkoop al een feit is, heeft de overheid deze traditie desondanks nog niet overal verboden. Het afgelopen jaar stond wereldwijd in het teken van de Covid-19 pandemie. De restricties die hierop volgden waren zeer divers en mondden zelfs uit in een lockdown en maatregelen die onder normale omstandigheden nooit zouden zijn ingevoerd.


Op hetzelfde moment loopt er een parlementair onderzoek rond de toeslagenaffaire. Alles wat we daar tot nu toe zien, is dat de uitvoerende ambtenaren van hoog tot laag, van verschillende ministeries, willens en wetens onder leiding van diverse bewindspersonen in de fout zijn gegaan bij de door hun gevoerde fraudejacht. Een overheid hoort haar in inwoners te beschermen, dat is hier pertinent niet gebeurd. Een administratieve fout is nog geen fraude en het terugvorderingsbeleid heeft heel veel gezinnen onherstelbaar ontwricht. Dat de overheid niet terugdeinst om ten koste van haar inwoners falend beleid af te kondigen dat soms meer op pesten lijkt dan een noodzakelijke richtlijn, weten wij als geen ander.

 

In onze sector heeft helaas geen parlementair onderzoek plaatsgevonden naar aanleiding van de kalverfraude. Hierbij meende de overheid dat er in eerste instantie ongeveer zevenduizend melkveehouders bij betrokken waren. Bedrijven werden veelal ten onrechte geblokkeerd. Het is niet de eerste foute beleidskeuze en grote misser die de overheid over de landbouw uitstortte. Na meer dan anderhalf jaar is er nog geen fatsoenlijk uitzicht op een oplossing voor de Pas-melders en de knelgevallen. Waardoor er ten gevolgde van de teloorgang van de pas-wetgeving duizenden bedrijven in hun voortbestaan worden bedreigd. Hier dient een overheid haar verantwoordelijkheid te nemen, maar in plaats daarvan schuift ze die van zich af naar provincies, lagere overheden en de sector.

Een overheid dient wetgeving te produceren die gestoeld is op harde meetgegevens en niet op aannames. Ze dient de adviezen van de commissies Remkes en Hordijk ter harte te nemen en zich te houden bij de Europese opgave uit Habitat en vogelrichtlijn. Ook zou ze de plantensoorten die ze er extra bij heeft geschreven, weg moeten strepen. En als ze dan toch bezig zijn ook de compleet onhaalbare Kritische Depositie Waarde uit het Wetsvoorstel stikstofreductie en Natuurherstel. Ook de stoppersregeling met onder andere de voorwaarde voor een beroepsverbod toont aan hoe weinig er geluisterd wordt naar onze inbreng om dit te schrappen.


Wij vragen de kamer om de wetsvoorstellen aan te passen. Die moeten gestoeld zijn op haalbare doelen zonder dubbele agenda. Dan kunnen wij in de toekomst verschoond blijven van onrealistische doelen die nooit te halen zijn. Dat voorkomt een parlementair onderzoek over hoe het zo is gekomen dat de smogdeken over ons land zo dik is geworden, sinds de uitwisseling van Nox met NH3 door de overheid gefaciliteerd werd. Daarbij zou men verantwoordelijk gehouden moeten worden voor de dwaling in de voedselkeren als er voedselschaarste dreigt, omdat bij de laatste boeren het licht is uitgegaan.

 

Laten we hopen dat de kamer zijn verantwoordelijkheid neemt in het besef dat niet alles kan, voordat het te laat is en het pas echt gaat knallen.

 

Ik wens u allen een goede jaarwisseling en een voorspoedig 2021