Structuur

Regio’s

De NMV-leden zijn gegroepeerd in regio’s, waarbij rekening is gehouden met reisafstanden, geografische grenzen en cultuurverschillen. Op dit moment zijn er 23 regio’s. Regelmatig ontvangen de leden uitnodigingen voor ledenbijeenkomsten en andere activiteiten in hun regio. De regio’s vervullen een spilfunctie binnen de NMV en zijn hèt communicatiekanaal tussen de leden en het Landelijk bestuur. Elke regio heeft dan ook één of meer afgevaardigde(n) in het Landelijk Bestuur. Het regiobestuur bestaat uit vijf tot acht personen.

Werkgroepen

Ter ondersteuning van het bestuur heeft de NMV enkele inhoudelijke werkgroepen opgericht. Op dit moment zijn dat:

  • Diergezondheid: Bertus Doppenberg
  • Mest: Henny Verhoeven
  • Natura 2000 & Fauna: Marion Logtenberg
  • KRW & Waterschappen: Harm Wiegersma
  • Zuivelbeleid: Harm Wiegersma
  • Pacht: Harm Wiegersma

Heeft u belangstelling om deel te nemen aan een van de werkgroepen of wilt u informatie hebben? Neem dan contact op via info@nmv.nu.