Structuur

Regio’s

De NMV-leden zijn gegroepeerd in regio’s, waarbij rekening is gehouden met reisafstanden, geografische grenzen en cultuurverschillen. Op dit moment zijn er 23 regio’s. Regelmatig ontvangen de leden uitnodigingen voor ledenbijeenkomsten en andere activiteiten in hun regio. De regio’s vervullen een spilfunctie binnen de NMV en zijn hèt communicatiekanaal tussen de leden en het Landelijk bestuur. Elke regio heeft dan ook één of meer afgevaardigde(n) in het Landelijk Bestuur. Het regiobestuur bestaat uit vijf tot acht personen.

Commissies

Ter ondersteuning van het bestuur heeft NMV enkele inhoudelijke commissies opgericht. Op dit moment zijn dat:

  • Mest, Water en Bodem
  • Zuivel
  • Leefmilieu
  • Dieren
  • Communicatie & Organisatie

Heeft u belangstelling om deel te nemen aan een van de commissies of wilt u informatie hebben? Klik op desbetreffende contactpersoon of neem contact op via info@nmv.nu.