Samenwerking

Algemeen

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond vindt het belangrijk om samen te werken met andere initiatieven of organisaties die de belangen van Nederlandse melkveehouders bevorderen.

Samen sta je sterker!

Op dit moment is de NMV lid van:

EMB

De European Milk Board (EMB) is de overkoepelende organisatie voor belangenbehartigers van melkveehouders in Europa. De EMB heeft leden in 16 Europese landen en vertegenwoordigt ongeveer 100.000 melkveehouders. De EMB staat voor toekomstgerichte, duurzame melkveehouderij, die boeren in staat stelt om een eerlijk en fatsoenlijk inkomen te verdienen met hun arbeid. De basisvoorwaarde hiervoor is een kostendekkende melkprijs.

Meer lezen: www.europeanmilkboard.org.

Stichting Weidegang

Stichting Weidegang heeft als doel de zichtbaarheid van koeien in het Nederlandse landschap te stimuleren door weidegang te ondersteunen. De koe in de wei is een kenmerkend onderdeel van het Nederlandse landschap. Binnen de moderne melkveehouderij is het niet vanzelfsprekend om de koeien van voorjaar tot najaar in de wei te laten lopen, maar in Nederland is veel kennis beschikbaar over de mogelijkheden van weiden.

Meer lezen: www.stichtingweidegang.nl

Platform Aarde Boer Consument

Platform Aarde Boer Consument is opgericht om een sociaal, economisch en maatschappelijk duurzame landbouw te bewerkstelligen. Een landbouw waarin de boer op een verantwoorde wijze veilig, hoogwaardig en gezond voedsel produceert en kringlopen zoveel mogelijk regionaal gesloten worden. Een landbouw met oog voor het milieu, het dierenwelzijn en de bodemvruchtbaarheid. Maar ook een landbouw waarin de boer een kostendekkende prijs voor zijn producten ontvangt, zodat gezinsbedrijven zowel hier als elders op de wereld op een sociaal aanvaardbare manier een goed inkomen kunnen verdienen.

Meer lezen: www.aardeboerconsument.nl

ZuivelNL

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond is namens de melkveehouderij lid van ZuivelNL. De missie van ZuivelNL is het versterken van de Nederlandse zuivelketen met respect voor milieu en maatschappij. ZuivelNL is actief op terreinen waar samenwerking tussen de schakels in de zuivelketen tot meerwaarde leidt. Het zwaartepunt ligt bij een aantal themagroepen zoals onderzoek & innovatie, diergezondheid, voedselveiligheid, duurzaamheid, arbeid en export. De NMV heeft een zetel in het bestuur van ZuivelNL en neemt deel aan de themagroepen onderzoek & innovatie en diergezondheid.

Meer lezen: www.zuivelnl.org