Bijeenkomsten voor leden en niet-leden. Iedereen is van harte welkom! Na vele maanden van overleg tussen de verschillende sectorpartijen en het ministerie komt de ontknoping langzaam dichterbij. Melkveehouders hebben recht op een heldere blik op hun toekomst. De fosfaatregelgeving is bepalend voor de toekomst van de melkveehouderij!...

Aanstaande dinsdag 16 februari behandelt de Tweede Kamer in een Algemeen Overleg (AO) 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Het doel van dit Actieprogramma is bekend: Voldoen aan de eisen die de Europese Commissie in Brussel stelt met betrekking tot de Kaderrichtlijn Water. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV)...

Een korte film over het ontbreken van de onderbouwing van het mestbeleid. Jan Douwe van der Ploeg (WUR): "We schrappen het oude beleid en gaan gewoon overnieuw beginnen " Jaap Hanekamp: "Wij hebben om meetreeksen gevraagd maar niet gekregen. Meetresultaten van voor 2003 zijn er niet meer,...