NMV betrokken bij principeakkoord

Gisteravond hebben NMV, NZO, LTO, NAJK, Netwerk Grondig, Nevedi, Rabobank en Natuur & Milieu een gezamenlijk overleg gehad met staatssecretaris Van Dam. Het was de laatste mogelijkheid om tijdig tot een gezamenlijke oplossing te komen om de fosfaatproductie omlaag te krijgen.

NMV, NZO, LTO, NAJK, Nevedi en Rabobank hebben zich gecommitteerd aan een aantal maatregelen die de goedkeuring van Van Dam kregen. De maatregel die NZO neemt treft de sector hard maar is noodzakelijk om derogatie te behouden.

NMV is niet gelukkig met de situatie: jarenlang hebben we gewaarschuwd voor de gevolgen van quotumafschaffing zonder nadere maatregelen. Het is zuur maar noodzakelijk dat NMV nu haar verantwoordelijkheid neemt in het belang van de totale sector: zowel extensief als intensief, biologisch als niet-biologisch, groeier als niet-groeier. Het verlies van derogatie heeft gevolgen voor iedereen, ook buiten de melkveehouderij.

Later vandaag zal de staatssecretaris met een brief aan de Tweede Kamer komen; tot dat moment geldt een geheimhoudingsplicht en kunnen wij geen inhoudelijke mededelingen doen. De inhoud van de brief van de staatssecretaris is afhankelijk van juridische en mededingingsaspecten. Dit is NZO nu aan het uitzoeken in een spoedoverleg.

Ondertussen werkt de NMV hard aan een stip op de horizon die moet leiden tot een beter en toekomstbestendiger beleid dan het fosfaatrechtenstelsel wat er nu ligt.