Fosfaatrechten mogen niet en komen te laat! (Persbericht)

Wat NMV allang wist wordt nu door de EU bevestigd: Fosfaatrechten zijn een slecht idee! Niet alleen zetten ze de Nederlandse boeren op achterstand, tegelijkertijd ziet de EU fosfaatrechten als ongeoorloofde staatssteun. Het ministerie heeft kennelijk verzuimd om, in de bijna 500 dagen dat dit traject loopt, de EU regels goed na te lezen.

Staatssecretaris van Dam heeft daarom besloten de invoering van fosfaatrechten uit te stellen tot 1 januari 2018. Al eerder was het NMV, na overleg met het nitraat-comité, duidelijk dat het de EU vooral om een goede kwaliteit van het water gaat. Een doel waar een fosfaatproductieplafond niet toe bijdraagt. Kennelijk wil van Dam de fosfaatrechten toch doorzetten, ondanks de ernstige bezwaren die de EU heeft geuit.

Het verweer van Van Dam is dat boeren dit niet als staatssteun ervaren omdat de boeren gekort gaan worden. De EU ziet dit heel anders: boeren krijgen rechten die ze kunnen verzilveren. Staatssteun is niet toegestaan om de overschrijding van een EU norm tegen te gaan, in dit geval: fosfaatrechten zijn niet toegestaan als instrument om onder het fosfaatproductieplafond te komen. Van Dam denkt dit op te lossen door de rechten per 1 januari 2018 in te voeren en dan meteen een forse generieke korting toe te passen.

Dit lost de bezwaren van de EU niet op: nog steeds worden de fosfaatrechten dan gebruikt om onder het productieplafond te komen.  Daar komt bij dat de EU van Nederland verlangt dat we in 2017 maatregelen nemen om onder het productieplafond te komen. De fosfaatrechten troffen al geen doel, omdat ze niet bijdragen aan een betere milieukwaliteit, maar nu treffen ze ook nog eens geen doel omdat ze veel te laat worden ingevoerd.

De kans dat Nederland geconfronteerd wordt met een inbreukprocedure is levensgroot: door het blijven vasthouden en eenzijdig focussen op fosfaatrechten wordt het echte doel voorbijgelopen: de waterkwaliteit en daarop gaat de EU Nederland afrekenen!

De melkveehouderij bevindt zich nu in een situatie van complete chaos. We gaan de derogatie zo zeker verliezen. Het fosfaatproductieplafond is een verouderd idee dat ingesteld is voordat de gebruiksnormen zo streng werden als ze nu zijn:  en dat is wat telt: hoeveel fosfaat en nitraat komt er in de bodem terecht! Het is nu definitief tijd om van dit gedrocht af te stappen. Het is tijd voor plan B: een bedrijfsspecifieke derogatie waarbij de kwaliteit van water en bodem leidend is. En tot die tijd zal er ingegrepen moeten worden: de veestapel zal anders immers eerder groeien dan krimpen met alle gevolgen van dien.