Uitnodiging: NMV-symposium ‘Bodem en mest’ 21 september as. in Vught

Het NMV-symposium wordt dit jaar georganiseerd  naar aanleiding van de Brabantse mestdialoog. Daaruit is een verbod op drijfmestopslag als voorlopige oplossingsrichting gekomen. Wat zijn de gevolgen voor de melkveehouderij? En wat gebeurt er met de bodem? Meer weten? Meld u aan!

Aanleiding
Op initiatief van de provincie zijn Brabantse burger-, boeren- en milieuorganisaties en enkele overheden sinds dit voorjaar met elkaar in dialoog getreden over de provinciale mestproblematiek. Daaruit is een verbod op drijfmestopslag als voorlopige oplossingsrichting gekomen. Deze dialoog wordt nu voortgezet om in het najaar met een gedragen voorstel voor een aanpak te komen. Voor de NMV is dit de aanleiding om een symposium te organiseren waar de vragen Wat zijn de gevolgen van een dergelijk verbod voor de melkveehouderij? en Wat gebeurt er met de bodem? centraal staan.

Programma
Mevrouw Anne-Marie Spierings, Gedeputeerde van Agrarische Ontwikkeling, Energie en Bestuur in de provincie Noord-Braban
t, geeft een toelichting op de Brabantse mestdialoog. Waarom is deze ontstaan en waar staat men nu?

Daarna komt prof. Dr. Ir. Wim van der Putten, hoofd van de afdeling Terrestrische Ecologie bij het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) in Wageningen en Hoogleraar Functionele Biodiversiteit aan Wageningen Universiteit, aan het woord. Hij neemt ons mee in de wereld van de gezonde bodem.

De laatste gastspreker is Theo Mulder hij is agrarisch adviseur bodemvruchtbaarheid, een bijzonder bevlogen mens als het over de bodem gaat. Hij verzamelt zijn informatie wereldwijd en heeft een uitgesproken mening over bodem en de rol van de boer.

De NMV zal het rijtje sprekers afsluiten en in het kort het standpunt over het voorgenomen mestbeleid vertellen. Dit standpunt is ook verwoord in de  ‘Mestvisie’. Een exemplaar van deze ‘Mestvisie’ zal worden uitgereikt aan Gedeputeerde Anne-Marie Spierings en is ook voor de aanwezigen beschikbaar!

Aanmelden

Het symposium is toegankelijk voor NMV-leden en andere geïnteresseerden. U moet zich wel vooraf aanmelden door een berichtje te sturen aan info@nmv.nu of telefonisch via 06 213 22 313 (NMV-secretariaat). Aanmelden kan tot 16 september!

Praktische informatie
Locatie    :    Vijverzaal, Hotel Vught, Bosscheweg 2, 5261 AA Vught, tel 073 658 7777
Datum    :     woensdag 21 september
Aanvang:     13.30 uur, zaal is open vanaf 13.00 uur
Einde    :      16.00 uur

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henny Verhoeven, bestuurslid NMV, via 06 461 12 363. Voor aanmelden en praktische zaken kunt contact opnemen met het NMV-secretariaat via 06 213 22 313.
We hopen u te ontmoeten op 21 september!

Facebook: https://www.facebook.com/events/1692798401039275/?active_tab=posts