NMV spreekt bij Rondetafelgesprek over fosfaatrechten

Op donderdag 6 oktober vond in de Tweede Kamer het Rondetafelgesprek plaats over het wetsvoorstel tot Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten. Ook de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) heeft hier een bijdrage aan geleverd. Dit was voor de NMV een goede gelegenheid duidelijk te maken waarom wij tegen de invoering van fosfaatrechten zijn.

Inbreng
Vanuit verschillende invalshoeken zoals knelgevallen, bedrijfsleven & maatschappelijke organisaties en juristen & wetenschappers hebben vertegenwoordigers hun zienswijze ingebracht. Namens de NMV heeft bestuurslid Henny Verhoeven gesproken. Zij is ingegaan op de relatie tussen fosfaatrechten en nitraat. Fosfaatrechten worden ingevoerd om de derogatie te behouden en ‘om het water te beschermen tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen’. De NMV vindt dit vreemd, want het één heeft niets met het ander te maken; het instellen van een fosfaatproductieplafond (fosfaatrechten) gaat er niet voor zorgen dat er minder nitraat in het water komt.

Derogatie
Invoering van fosfaatrechten geeft de Nederlandse melkveehouders geen garantie dat derogatie behouden blijft. En als we derogatie verliezen blijven we zitten met een duur stelsel waarmee Nederland op achterstand wordt gezet ten opzichte van de buurlanden. Gaan onderhandelen over derogatie nadat fosfaatrechten zijn ingevoerd, zoals de staatssecretaris wil gaan doen, is volgens de NMV de verkeerde volgorde.

Grondgebondenheid
Door nu fosfaatrechten in te voeren gooit staatssecretaris van Dam eigenlijk de AMvB grondgebondenheid overboord voordat deze maatregel zijn werking heeft kunnen laten zien. De AMvB is nog geen jaar geleden ingevoerd. Deze stapeling van wetgeving bevordert intensivering en koeien op stal in plaats van in de wei. Daarom stelt de NMV een aanpassing van de AMvB voor.

Inkomen

Fosfaatrechten brengen veel ondernemers in de problemen. Bijna 30% van de melkveehouders heeft een inkomen onder het sociaal minimum. De generieke korting op de fosfaatrechten neemt melkveehouders nog eens een deel van het inkomen af. Heel veel melkveehouders worden onevenredig getroffen door de fosfaatrechten. Wie wordt er eigenlijk niet getroffen door deze wet?

Knelgevallenregeling
We kunnen het hier dan wel gaan hebben over een knelgevallenregeling, die men zo beperkt mogelijk wil houden vanwege de generieke korting. Maar heeft dit wel zin? Is het moreel verantwoord om een wet in te voeren die van zoveel mensen een knelgeval maakt?

Fair Balance
De toelichting heeft het over ‘fair balance’, maar volgens NMV is deze fair balance ver te zoeken: een generieke korting, beperkte knelgevallenregeling, 10% afroming ook nadat het plafond is bereikt en afroming bij overdracht naar de partner. Het getuigt niet van aandacht voor het ‘familiebedrijf’.

De volledige inbreng van de NMV kunt u hier lezen. In de week van 24 oktober vindt in de Tweede Kamer het debat over de wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van het stelsel van fosfaatrechten plaats. Het debat in de Eerste Kamer volgt later.