NMV-bijeenkomst: Fosfaatrechten juridisch aanvechtbaar?! 6 oktober te Nijkerk

Fosfaatrechten-voorstel: kans of bedreiging? De NMV en DDB  hebben twee onafhankelijke juridische deskundigen uitgenodigd. Zij vertellen welke mogelijkheden er zijn voor melkveehouders om, individueel of gezamenlijk, juridische stappen te ondernemen na de invoering van dit wetsvoorstel.

Tijdens de NMV-barbecues hebben leden hun eigen situatie uitgelegd en verteld waar zij met het huidige voorstel tegenaan lopen. Deze vragen zijn voorgelegd aan twee juridische deskundigen; Linssen Advocaten en BoutOveres Advocaten. Zij zullen ingaan op deze vragen.

Tevens zullen de besturen van de NMV en DDB inventariseren tegen welke problemen onze leden nog meer aan lopen en waarin het huidige wetsvoorstel (nog) niet voorziet. Dit wordt gebruikt als inzet bij onze gesprekken met de politiek.

Leden en belangstellenden zijn van harte welkom op donderdag 6 oktober van 13.00 uur tot 16.00 uur in De Schakel te Nijkerk.

Graag tot ziens op 6 oktober in Nijkerk.

Met een heldere groet,
Het NMV-bestuur & DDB-bestuur