Kalverfraude fosfaatrechten I en R

Doodgeboortes niet gemeld? Bedrijfsblokkade onterecht!

In 2018 blokkeerde de NVWA bij een groot aantal melkveehouders het bedrijf. Dit omdat men vermoedde dat de I&R-regelgeving werd overtreden om zo voordeel te halen uit het fosfaatreductieplan. Vandaag (20 oktober) oordeelde het CBB dat de I & R-regels niet gelden voor doodgeboren kalveren. Minister Schouten blokkeerde dus onterecht de bedrijven die doodgeboren kalveren niet hadden gemeld. Deze uitspraken bevestigen het beeld dat de hele affaire een storm in een borrelglaasje was. De NVWA schoot met een kanon op een mug. Veehouders die nog te maken krijgen met hierop voortbordurende maatregelen kunnen gebruik maken van deze uitspraken. Het zou de Minister sieren om per direct het kalverfraude-boek definitief te sluiten.

NMV is uitermate blij dat onze bedenkingen hierin terecht zijn geweest en dat onze inzet niet voor niets is geweest. Maar waar het vooral om gaat is dat er nu eindelijk recht gedaan kan worden aan de getroffen melkveehouders. NMV gaat de minister dringend verzoeken om de GLB randvoorwaardenkortingsbesluiten te herzien en om de bezwaren buiten de termijn te behandelen volgens de huidige stand van zaken.

Strafrechtelijk traject? Bezwaar GLB Randvoorwaardekorting?
Lees hier het korte achtergrondverhaal van mr. P. Stehouwer van Bout advocaten  (leestijd 2 minuten)

 

Lees ook:
I&R affaire een storm in borrelglaasje
Strafrechtelijke vervolging I&R / kalvergate
Waarschuwing randvoorwaarden inzake I&R ontvangen?
Melkveesector onterecht weggezet als fraudeurs in I&R zaak