Strafrechtelijke vervolging I&R / kalvergate

Deze zomer zijn de laatste 22 I&R zaken bij het College van Beroeps voor het Bedrijfsleven geweest en waarschijnlijk zijn er voor eind oktober 2020 de laatste uitspraken bekend. Het CBB heeft al regelmatig met verwondering gereageerd op de gang van zaken rond de zogenaamde onregelmatigheden. De NMV had verwacht dat het drama nu wel ten einde zou komen, maar krijgt helaas berichten dat melkveehouders die destijds geblokkeerd waren recent post hebben gekregen nu al van het Openbaar Ministerie en dat het OM nu pas na jaren gestart is met een strafrechtelijk onderzoek. Het kan gaan over bedrijven waar de NVWA ter plaatse heeft verklaard dat er geen opzet of fraude was. De tijd heeft geleerd dat op enkele foute te betreuren uitzonderingen na, dat er bij de duizenden bedrijven die begin 2018 geblokkeerd waren door de NVWA geen opzet maar ongelukkige fouten, vergissingen, slecht werkende data koppelingen en/of persoonlijke omstandigheden aan de orde waren. De NMV is dan ook geschokt dat er ondanks de grote mogelijke gevolgen waar bedrijven al mee geconfronteerd zijn zoals de mogelijke GVE fosfaatreductieheffing, PAS drama’s, mestboetes en de eventuele randvoorwaarden korting op de GLB toeslagen nu weer geconfronteerd kunnen worden met het strafrecht.
Het OM doelt op niet juist registreren van:
1) Geboortes/doodgeboortes
2) Aan- en afvoer van runderen dan wel
3) Het onjuist registreren van een kalf-moederdier;S
Al dan niet opzettelijk verricht
De NMV hoopt dat u destijds volgens ons advies bezwaar hebt gemaakt tegen de blokkade en de beschuldiging van manipulatie hebt weerlegd.
Mogelijk heeft u een uitnodiging gehad voor skype overleg waarin het OM de hoogte van het boetebedrag van een mogelijk transactievoorstel wil toelichten. U mag daarbij gebruik maken van een advocaat. In een dergelijk overleg loopt u het risico dat u gestuurd door de vraagstelling door het OM ongewild verklaringen gaat afleggen die het opzettelijke karakter van een aanklacht kunnen versterken. Als men u wil horen moet men de cautie afleggen, dat betekent dat u het recht heeft om te zwijgen. Het kan zijn dat het OM de relatie legt tussen de I&R fouten en het ‘mogelijke bewust zijn van een voordeel’ dat met de fosfaatreductieregeling en de GVE heffingen gehaald kon worden. Het OM gebruikt informatie o.a. uit het I&R systeem, het bedrijfssysteem en de data die zij gevorderd hebben bij CRV (MPR en inseminaties).
Als u afziet van een hoorzitting en/of de aangeboden transactie weigert, dan kan het OM uw zaak voorgeleggen aan de rechter.
Het stilzwijgend accepteren van een transactievoorstel heeft grote gevolgen. Het OM heeft verschillende mogelijkheden van taakstraf tot geldboete die zeer hoog kan zijn en tot slotte krijgt u een strafblad met verregaande gevolgen voor bijvoorbeeld hypotheken en verzekeringen. Aan een transactievoorstel of strafbeschikking zit een bijzonder onredelijke verzet termijn van slecht 14 dagen. Na die termijn krijgt u automatisch een strafblad als u niet reageert.
Zonder opzet hoeft het niet over een economisch delict te gaan en is de kans groot dat het OM u strafrechtelijk niet mag vervolgen voor een economisch delict.
De NMV adviseert u na overleg met een adviseur schriftelijk te reageren op een uitnodiging. Vraag bij een strafbeschikking meteen het dossier op en reageer tijdig d.w.z. ga binnen 14 dagen in verzet bij ontvangst van een transactievoorstel of strafbeschikking. In het strafrecht moet u bijgestaan worden door een advocaat. Als u in staat bent het opzettelijke karakter te verwerpen zijn uw kansen groot en worden meestal de meeste advocaatkosten vergoed als de rechter niet in staat u voldoende bewijs te verzamelen om opzettelijke I&R fraude aan te tonen.