NPLG-zienswijze indienen

Als NMV zijn we bezig met het indienen van onze NPLG-zienswijze. Dit kunnen we helaas niet collectief namens al onze leden doen.

Als individuele melkveehouder kunt u uw eigen NPLG-zienswijze indienen. Hiervoor kunt u gebruik maken van de zienswijze zoals die is opgesteld door Stichting Stikstof Claim (SSC). We hebben met SSC overlegd dat wanneer onze leden individueel gebruik willen maken van hun zienswijze, SCC hiervoor een financiële bijdrage vraagt als vergoeding voor de tijd en het werk die door hen in het opstellen van de zienswijze is gestoken.
Deze vergoeding wordt dus niet vanuit NMV geregeld, maar een individuele bijdrage wordt op prijs gesteld indien u zelf de zienswijze gaat indienen. Kijk voor meer informatie op www.stikstofclaim.nl

Klik hier voor de zienswijze. U kunt deze indienen tot en met maandag 26 februari 2024.

Tags: