Zienswijze Omgevingswet

Het kabinet wil tot bundeling en vereenvoudiging van het omgevingsrecht komen. Hiertoe is de Omgevingswet opgesteld. Deze wet gaat een groot aantal wetten vervangen, die de ontwikkeling en het beheer van de fysieke leefomgeving reguleren.

De Omgevingswet wordt verder uitgewerkt in vier besluiten; het Besluit activiteiten leefomgeving, het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving.
Melkveehouders zijn, met hun grondgebonden bedrijf, directe belanghebbenden bij deze nieuwe wet. De NMV is dan ook tevreden dat deze wetswijziging via een internet consultatie is aangeboden en heeft namens haar leden een zienswijze ingediend.
De NMV waardeert de inzet van de overheid om tot een vereenvoudiging en minder regels te komen. Toch heeft de NMV zorgen dat de decentralisatie van bevoegdheden naar lagere overheden juist voor meer en strengere regels kan gaan zorgen. Lees de volledige brief hier.