• Alles
  • Blog
  • Dossier
  • Geen categorie
  • Nieuws
  • Top
  • Voorzitter
  • Whatsapp

Het kabinet wil tot bundeling en vereenvoudiging van het omgevingsrecht komen. Hiertoe is de Omgevingswet opgesteld. Deze wet gaat een groot aantal wetten vervangen, die de ontwikkeling en het beheer van de fysieke leefomgeving reguleren. De Omgevingswet wordt verder uitgewerkt in vier besluiten; het Besluit activiteiten...