• Alles
  • Blog
  • Dossier
  • Geen categorie
  • Nieuws
  • Top
  • Voorzitter
  • Whatsapp

Wat zijn we blij met de geweldige foto’s die we hebben ontvangen. De keuze voor de winnende foto, waarbij de koeien écht op hun best zijn, is aan u. Hieronder de drie foto’s die wij uit de inzendingen geselecteerd hebben. U kunt op één foto stemmen. Stemmen...

De nevelen van Prinsjesdag zijn opgetrokken en bij het analyseren van de Miljoenennota zien we dat de landbouw er wel erg bekaaid vanaf komt. Alleen al de voorgenomen afschaffing van de landbouwregeling voor de omzetbelasting. Een paar dagen na Prinsjesdag gaf Van Dam in het Financieel...

Fosfaatrechten-voorstel: kans of bedreiging? De NMV en DDB  hebben twee onafhankelijke juridische deskundigen uitgenodigd. Zij vertellen welke mogelijkheden er zijn voor melkveehouders om, individueel of gezamenlijk, juridische stappen te ondernemen na de invoering van dit wetsvoorstel. Tijdens de NMV-barbecues hebben leden hun eigen situatie uitgelegd en...

We staan aan de vooravond van een hete herfst. De melkprijs is laag, de Wet Fosfaatrechten gaat door de Kamer en de derogatie staat op het spel. De bestuursleden van de NMV willen hierover graag met u in gesprek. Kom praten met het bestuur en...

Het NMV-symposium wordt dit jaar georganiseerd  naar aanleiding van de Brabantse mestdialoog. Daaruit is een verbod op drijfmestopslag als voorlopige oplossingsrichting gekomen. Wat zijn de gevolgen voor de melkveehouderij? En wat gebeurt er met de bodem? Meer weten? Meld u aan! Aanleiding Op initiatief van de provincie...

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) roept scholen op om de lespakketten die Wakker Dier momenteel aanbiedt over veehouderij, niet te gebruiken. Als kinderen van melkveehouders hiermee thuiskomen, horen wij dat graag. De NMV sluit zich met deze oproep aan bij de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) en...

Op de website van RVO.nl zijn de details gepubliceerd over de tegemoetkoming voor melkveehouders die vrijwillig minder melk leveren aan erkende eerste kopers. Deze tegemoetkoming bedraagt € 14 voor iedere 100 kg melk die minder is geleverd. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) is van mening...

Boeren die groenbemesters (vanggewassen) of winterkoolzaad inzaaien krijgen twee weken extra de tijd om op die akkers (bouwland) drijfmest uit te rijden, meldt staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Groenbemesters zijn gewassen die de belangrijke voedingsstof stikstof...

Op zaterdagmiddag 10 september is er in Zuidbroek een informatieve bijeenkomst over TTIP. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Milieudefensie Zuidoost Groningen, FNV, Mondiaal FNV-Noord en VPRO-Tegenlicht. De bijeenkomst wordt gehouden in De Broeckhof, W.A. Scholtenweg 1, 9636 BS in Zuidbroek (vlak bij station en A7)....

NMV pleit tevens voor een permanent langere uitrijtermijn omdat het gewas doorgroeit tot wel half oktober. Dit komt door de hogere temperaturen als gevolg van klimaatveranderingen. Mest wordt opgenomen zolang gewas groeit. De NMV heeft staatssecretaris van Dam verzocht om verlenging van de uitrijperiode mest tot bij...