slachttaks

Slachttaks moet van tafel Help mee, vul consultatie in

2 minuten werk, voorbeeld in dit bericht

Door de Partij voor de Dieren is een initiatiefwet opgezet voor slachttaks. Die staat tot 2 april open voor reacties op de website internetconsultatie.

Het is een volstrekt onredelijk wetsvoorstel dat niets bijdraagt aan het milieu, dierenwelzijn of volksgezondheid. Maar wel zorgt voor een oneerlijk Europees speelveld, slecht is voor het gezinsinkomen van de boeren en ten koste gaat van de koopkracht van de meeste mensen die wel graag een stukje vlees eten.

Het plan is gebaseerd op dubieuze rapporten die met de waarheid een loopje nemen en de maatschappelijke opbrengsten nauwelijks meenemen. Maar ook rapporten die bevestigen dat er in de cijfers zeer grote maten van onzekerheden zitten.

De Partij voor de Dieren probeert al vele jaren plantaardige eiwitten in plaats van dierlijke eiwitten te promoten. Kortom de slachttaks is wederom een middel om de vleesconsumptie terug te dringen. Maar met deze initiatiefwet overschrijden ze alle grenzen. Als NMV vinden we dat wetgeving gestoeld moet zijn op wetenschappelijke onderbouwingen en niet op aannames die hele grote onzekerheden bevatten.

€340 per rund

Dit plan gaat de veehouderij veel geld kosten. De tarieven zijn onredelijk en komen alleen op het bordje van de veehouder. Op een Nederlands rund die geslacht wordt in Nederland zal een slachttaks van €340.63 geheven worden. Dit soort bedragen zijn onacceptabel en onrealistisch.

Daarnaast is het totaal niet duidelijk waarvoor de geheven heffing gebruikt zal worden en wat het effect zal zijn. Systemen met heffingen en belastingen hebben hun beperkingen laten zien met vergaande gevolgen zoals de toeslagaffaire. Dus voor NMV géén slachttaks.

Geen Nederlands vlees meer

Deze initiatiefwet houdt geen rekening met de import van vlees. Bovendien zal Nederlands vlees niet meer afgenomen worden door het buitenland, omdat het te duur wordt. Maar ook voor de Nederlandse afzet zal het grote gevolgen hebben. Er zal straks in plaats van Nederlands vlees, buitenlands vlees in de supermarkten liggen.

Geef uw reactie!

Hier vindt u een voorbeeld reactie die u gebruiken kunt en tevens de reactie van NMV, die u natuurlijk ook mag gebruiken. Tot 2 april kan iedereen zijn reactie geven op de slachttaks. Aarzel niet, geef ook uw reactie!

Klik op onderstaande link en vul in: (2 minuten)

https://www.internetconsultatie.nl/slachttaks