Ook zo'n mooi spandoek aan uw hek? NMV levert mooie spandoeken over CO2-vastlegging in grasland. In plaats van grote spandoeken (3 bij 2 meter) hebben we nu, iets praktischer, hekspandoeken van (3 bij 1 meter) laten ontwerpen. Deze zijn handiger om te bevestigen. De afbeelding is...

Als bestuur en secretariaat van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond kijken wij terug op een uitermate interessant en geslaagd symposium. Hierin hebben we getracht de positie van de melkveehouderij in het klimaatdebat te vinden. We hadden niet de illusie dat die op deze dag volledig vastgesteld...

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) was niet uitgenodigd bij het gesprek over mestfraude op 13 november jl. met minister Schouten. De reden hiervoor was weliswaar een positieve: de fraude betreft vooral varkensmest. Maar de gevolgen van de genoemde fraude zijn ook voor rekening van de...

Het bestuur van NMV-regio Noord-Holland nodigt haar leden uit voor de jaarvergadering. Het programma is als volgt: 1. Opening 2. Jaarverslag 3. Mededelingen en ingekomen stukken 4. Financiën en verslag kascommissie 5. Bestuursverkiezingen Jaap Konijn uit Dirkshorn is aftredend en niet verkiesbaar. Kandidaten kun- nen zich aanmelden tot de aanvang van de vergadering. 6. Actuele zaken...