Einderjaarstips derogatie, fosfaatrechten vvo's

Eindejaarstips fosfaatrechten en derogatie

Wist u dat?
Met het einde van het jaar is het belangrijk om het bemestingsplan bij te werken. Dit om te kijken of er bijvoorbeeld nog fosfaatrechten of VVO’s nodig zijn. De handel in fosfaatrechten en VVO’s moet voor 1 januari afgewikkeld zijn.


Eindejaarstip voorraden melden
De meeste melkveehouders hebben een brief van RVO gehad om de voorraden per 31 december te melden. Het op tijd melden van de voorraden is een derogatievoorwaarde. Nu is het zo dat als u mestanalyses hebt, u deze gehaltes dient te gebruiken. Dat betekent dat er bij lagere gehalten meer mest moet zijn. Als er bij een NVWA-controle een herberekening gemaakt wordt en de gebruiksnormen overschreden worden, bent u voor een of meerdere jaren de derogatievergunning kwijt. Dat betekent een hoge boete en een randvoorwaardenkorting op de GLB-subsidies. Op de site van RVO staat precies hoe of wat.

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest/uw-landbouwbedrijf/aanvullende-gegevens-landbouwer

Leden ontvingen nog enkele aanvullende tips in hun e-mailbox. Dit zetten we niet openbaar om te voorkomen een aap te leren klimmen.