boerveilig, veilige werkvloer voor melkveehouders

BoerVeilig in actie tijdens #veilig op 1-week 2020

BoerVeilig in actie tijdens #veilig_op_1-week 2020

BoerVeilig is een project waarmee NMV, LTO Nederland, NAJK en NZO samen met ZuivelNL en Stigas de veiligheid in de melkveehouderij willen verbeteren. Doel van het project is om een veilige werkvloer voor melkveehouders, hun familieleden, personeel en bezoekers te realiseren. ZuivelNL financiert dit project en geeft zo invulling aan één van de zeven doelen van de Duurzame ZuivelKeten voor 2030.

Van 14 tot en met 18 september 2020 vindt de tweede Veilig op 1-week plaats van de groene en agrarische sector[1]. De focus van deze week ligt op machineveiligheid. Ongelukken met machines staan in de top 4 van ongelukken in de melkveehouderij. Daarom besteedt BoerVeilig gedurende deze week extra aandacht aan dit onderwerp.

Activiteiten

Tijdens deze week wordt er, in aanvulling op eerdere verhalen over ongelukken op en rond het erf, online een ervaringsverhaal gedeeld van een melkveehouder die twee familieleden is verloren door ongevallen met machines. Een verhaal van boer tot boer met een belangrijke boodschap.

Ook lanceert BoerVeilig een kleurwedstrijd voor kinderen tot en met 12 jaar. Hierbij wordt naar de gevaren op de boerderij gevraagd. Door deze op te schrijven voor het eigen bedrijf, kunnen kinderen en ouders het gesprek er over aangaan. De meeste ongelukken gebeuren immers op het familiebedrijf, waar vaak jongeren slachtoffer zijn.

Voor leden van NMV, LTO en NAJK is het dit winterseizoen mogelijk om BoerVeilig-avonden bij te wonen (webinars en avonden voor kleine groepen). Een veiligheidsadviseur van Stigas laat zien wat hij tegenkomt onderweg en er is de mogelijkheid om tips en ervaringen te delen.

Campagne

Deze zomer is er een campagne gestart met weetjes & feiten, ervaringsverhalen en een zelftest. De campagne zal ook de handvatten bieden om actief met het onderwerp bezig te zijn, door middel van opleidingen, RIE’s², strips, video’s, competitie, stickers, netwerken bouwen en nog veel meer.

De passie doorgeven

Het uiteindelijke doel is het voorkomen van ongelukken. Zo kan er door meerdere generaties, jong en oud samen, met plezier op het melkveebedrijf worden gewerkt.

 


[1] De Veilig op 1-week wordt georganiseerd door het Zero-Accidents platform. Dit is een initiatief van de bestuurlijke partijen rond Stigas en een brede groep partners uit de groene en agrarische sectoren, ondersteund door RIVM en de Inspectie SZW, gericht op het terugdringen van het aantal ongevallen in de groene en agrarische sectoren.

² Risico-Inventarisatie en -Evaluatie.