Vuurwerk en oliebollen bij NMV; ‘nee’ tegen fosfaatreductieplan (persbericht)

Met een kleine meerderheid van 63 stemmen tegen, 60 voor en 21 onthoudingen hebben de leden van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) tijdens een extra Algemene Ledenvergadering (ALV) op vrijdag 30 december tegen het Fosfaatreductieplan van ZuivelNL gestemd. Veel boeren verwachten in de knel te komen door het plan. In felle bewoordingen uitten zij hun boosheid. De NMV-leden gaven hun bestuur de boodschap mee om te zoeken naar mogelijkheden om de pijn te verzachten.

Namens de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) presenteerde Jeroen Elfers het maatregelenpakket dat is bedoeld om de fosfaatproductie in 2017 substantieel te verminderen en zo derogatie in 2017 voor de Nederlandse melkveehouders te behouden. Dit pakket maatregelen is door NZO in samenwerking met NMV, LTO, NAJK, Nevedi, de banken en het Ministerie van Economische Zaken opgesteld. Het pakket maatregelen omvat fosfaatreductie via het voerspoor, een bedrijfsbeëindigersregeling en het Fosfaatreductieplan van ZuivelNL.

Voor de uitvoering van het Fosfaatreductieplan van ZuivelNL is bestuurlijke instemming van NZO, LTO, NAJK en NMV nodig. Gezien de ingrijpende gevolgen voor iedere melkveehouder heeft het NMV-bestuur besloten dit plan voor te leggen aan de leden en hen te laten stemmen tijdens een ALV. Uiteindelijk heeft staatssecretaris van Dam met zijn brief aan de Tweede Kamer van 30 december het NMV-bestuur het gras voor de voeten weggemaaid en de stemming op de ALV feitelijk overbodig gemaakt. Op basis van de Landbouwwet uit 1957 kan het Fosfaatreductieplan van ZuivelNL worden geborgd middels een ministeriele regeling en in een algemeen verplichtend voorschrift worden vervat.

De oliebollen bij de koffie gingen er bij de NMV-leden beter in dan het Fosfaatreductieplan van ZuivelNL. De discussies tijdens de ALV waren dan ook uitermate fel en vol emoties. Veel boeren maken zich grote zorgen over de gevolgen van het Fosfaatreductieplan voor hun eigen bedrijf. De aanwezige melkveehouders grepen ook de gelegenheid aan om hun ongenoegen kenbaar te maken over de door Friesland Campina afgekondigde standstill.
Met de tegenstem van de leden en de juridische uitweg van staatssecretaris van Dam houdt het voor de NMV niet op.

De leden gaven het NMV-bestuur de boodschap mee om op zoek te gaan naar mogelijkheden om de pijn van het Fosfaatreductieplan van ZuivelNL te verzachten en om daarbij ook buiten de melkveehouderijsector te kijken. Het fosfaatplafond is immers ingesteld voor de gehele veehouderijsector; NMV heeft het sectorale fosfaatplafond voor de melkveehouderij nooit erkend.