Verzoek aan Eerste Kamer: Verwerp de stikstofwet!

Onderstaande brief verzond de Nederlandse Melkveehouders Vakbond gisteren gezamenlijk met de Nederlandse Pluimvee Vakbond  (NPV) en Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) naar de Eerste Kamer met de volgende strekking:

Geachte leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Stop de gepolitiseerde en gejuridiseerde #stikstofaffaire

Voorkom dat bevolkingsgroepen worden vermalen onder de wielen van doorgeschoten overheidsbeleid

N
amens duizenden boeren doen wij een klemmend beroep op de leden van de Eerste Kamer:
✓ Voorkom dat Nederland op slot gaat, door een verkeerd gekozen omgevingswaarde, de KDW;
✓ Behoed Nederland en de agri-en food sector voor forse economische krimp;
✓ Werk niet mee aan verloedering en leegloop van het platteland;
✓ Ga niet akkoord met een stikstofwet die miljarden belastinggeld blijft verslinden, zonder dat duidelijk is welke natuurwinst daarmee behaald gaat worden;
✓ Zadel Nederland niet op met onhaalbare doelen;
✓ Verlang een deugdelijke onafhankelijke doorrekening van de sociaal economische effecten.

Hoogachtend,
Namens duizenden bezorgde boeren
Bekijk hier onze gezamenlijke brief aan de Eerste Kamer ????????