Tweeduizendtwintig: het jaar van de Rat

Op 25 januari jongstleden begon in China het nieuwe jaar. In hun mythologie gebruiken ze een dierenriem en dit jaar is volgens die filosofie het jaar van de Rat. Volgens hun astronomen wordt 2020 blijer en lichter dan het voorgaande jaar. Opmerkelijk is dat toevalligerwijs diezelfde dag de Partij van de Dieren (PvdD) haar jaarvergadering hield. Daar werd de stap van het hoofdbestuur, om hun voorzitter te royeren, bekrachtigd. Ook werd hij niet toegelaten voor hoor of wederhoor. Dat is toch bij de ratten af, zou ik zeggen. Maar goed, ik snap als geen ander dat hun partijbestuur hier wel lichter en blijer van wordt. Het jaar van de Rat belooft volgens de chinezen een jaar vol lef, vertrouwen en daadkracht. De realiteit is dat het coronavirus keihard om zich heen grijpt met veel sterfgevallen als gevolg. Een pandemie ligt op de loer en het valt dan ook te hopen dat hun leiders over genoeg lef en daadkracht beschikken om dit af te wenden. Laten we voorlopig over het blijer en de verlichting nog maar even zwijgen.

 

In de afgelopen 25 jaar is de landbouw geconfronteerd met voorspellingen over zure regen, een wereldwijd voedseltekort, een nieuwe ijstijd en dan nu een aanstormende opwarming van de aarde. Dit alles wordt aangewakkerd door de media die zich regelmatig alles behalve objectief gedraagt en weinig doet aan onderzoeksjournalistiek. Hoor en wederhoor blijkt zelden een kernwaarde. Tellen we daar de zegeningen van sociale media bij op dan staat de uitkomst bij voorbaat al vast. Zo wordt de landbouw in een hoek gezet waar ze niet thuis hoort. Bij NMV zijn we stomverbaasd dat de effecten van het uitplaatsen van melkveehouderijbedrijven -rond natura 2000 gebieden- niet in kaart gebracht zijn. Het effect hiervan op het herstel van die natuurgebieden is pijnlijk onduidelijk. Ook is niet in beeld hoeveel kiloton stikstof, wat is uitgegeven onder het PAS, daadwerkelijk benut is. En er is geen inzicht in de uitwerking van stalmaatregelen die zijn getroffen. LNV weet niet of de aangenomen gunstige resultaten kloppen

 

Het bevreemdt ons dat natuurorganisaties alleen maar lopen te mekkeren over gebieden waar het niet goed gaat met de natuur terwijl juist in het overgrote deel van Nederland het wel goed gaat in de natuurgebieden. Men slaat niet zelf de hand aan de ploeg om de bodemgesteldheid te

Verbeteren, maar in plaats daarvan proberen ze niet behaalde doelstellingen bij de landbouw in de schoenen te schuiven. Tegelijkertijd zijn het juist de landbouwgebieden die overstroomd worden met ganzen en muizen, afkomstig uit verruigde natuurgebieden welke een kaalslag plegen op onze landbouwgronden.

 

Uit de dataset welke door rechtelijke tussenkomst is verkregen en nu wordt geanalyseerd zakt het aandeel van de landbouwdepositie gestaag naar beneden. Naarmate er meer data wordt ontcijfert lijkt het aandeel nog verder te dalen. Wij komen dan ook langzaam tot de conclusie dat dit wel erg van de ratten besnuffeld is, en dat anno 2020 in het jaar van de Rat. Ondanks de huidige vooruitzichten hoop ik dat het u lichter en blijer maakt. Dat het u versterkt met lef en daadkracht om door te gaan.

 

Harm Wiegersma,

Voorzitter Nederlandse Melkveehouders Vakbond