Stem op boerenverstand Verkiezingen 20 maart 2019

Stem op boerenverstand: verkiezingen 20 maart

 

Op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen. Het is van groot belang dat er naast een afspiegeling van de samenleving óók boerenverstand in de besturen komt. De provincies zijn verantwoordelijk voor natuur. Bovendien hebben zij een steeds grotere invloed op het behoud van landbouwkundig gebruik van uw percelen en bedrijf.

De grote droogte heeft laten zien dat de waterschappen niet alleen bij hoosbuien belangrijk zijn. Daarnaast hebben zij ook veel invloed op de wijze waarop de waterkwaliteit gemeten of berekend wordt. Dit is van groot belang voor de gebruiksruimte die de meststoffenwet biedt.

Wij zijn dan ook erg blij dat de volgende melkveehouders zich verkiesbaar stellen:

Waterschappen: (nieuwe kandidaten onderaan de lijst)

Mieke Smits – van den Brand

Bern Gelderland
Waterschap Rivierenland VVD
https://regiooost.vvd.nl
Telefoon 06-49611362
Miekesmits.wsrl@outlook.com


Elly Koning – Bruijn


Stompetoren Noord-Holland
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Lijsttrekker Natuurlijk BBW
http://natuurlijkbbw.nl
Telefoon 06-17092923
Koning-bruijn@kpnmail.nl
Jan van Gerven

Riethoven Noord-Brabant
Waterschap De Dommel,
Lijsttrekker Werken aan Water
www.werkenaanwater.com
Telefoon 06-13512525
jvgerven@werkenaanwater.com

Anton Broos

Schijf Noord-Brabant
Waterschap Brabantse Delta
West-Brabant Breed
www.west-brabantwaterbreed.nl
Telefoon 06-20493577
broosa@xs4all.nl

Ben van Winden

Snelrewaard Utrecht
Waterschap HDSR VVD
www.voordedoeners.nl/Ben
Telefoon 06-55173540
bvanwinden@gmail.com

 

Kees Bakker

Terkaple Friesland
Wetterskip Fryslân
www.lagerelastenburger.nl
Lijst 5 Lagere Lasten Burger nr. 3

Willem Boer

Zuid Holland
Waterschap Schieland en de Krimpenerwaard Waterschaps-partij Ons platteland
http://ons-platteland.nl//
boer067@hetnet.nl

Henk van der Wind

Maarsbergen Utrecht
Waterschap Vallei en Veluwe SGP
https://valleienveluwe.sgp.nl
Telefoon 06 30257578
hvanderwind@vallei-veluwe.nl
Jasper de Jong

Hardinxveld Giessendam Zuid Holland
Waterschap Rivierenland SGP
https://rivierenland.sgp.nl/
Telefoon 06 51619194
jadejong@solcon.nl

 


Provinciale Staten:
   
Karin van der Toorn

Woonplaats: Wijhe
Provincie: Overijssel
Kandidaat Provinciale Staten
Partij: CDA, plaats 14 op lijst
https://www.cda.nl/overijssel
Telefoon 06-
torentje@hotmail.com

 

Mirjam Nelisse

Woonplaats: Dirksland
Provincie: Zuid-Holland
Kandidaat Provinciale Staten
Partij: VVD, plaats 10 op lijst
https://zuidholland.vvd.nl/
Telefoon 06-
rml.nelisse@pspzh.nl

 

 

 

 

Aanvulling kandidaten waterschapsverkiezingen:

Henk van der Smit
Bodegraven -Reeuwijk
Staat voor de SGP op de lijst

Wilbert van de Post

Leiden Z-Holland
Waterschap Rijnland CDA
https://www.cda.nl/waterschap-rijnland/
CDA plaats 9 op lijst

De NMV spreekt uitdrukkelijk geen politieke voorkeur uit voor een partij. Maar is wel blij met gekozen boerenverstand in besturen. De mens kan een groot verschil maken.

Kandidaten Waterschapsverkiezingen