Statement Vee&Logistiek Nederland m.b.t. beelden Stichting Ongehoord

Ter info:

Vee&Logistiek Nederland heeft kennis genomen van de beelden die Stichting Ongehoord op 11 april 2023 openbaar heeft gemaakt. Deze beelden tonen een aantal gevallen van dieronvriendelijk handelen tijdens het transporteren en verzamelen van vee. Vee&Logistiek Nederland is onaangenaam verrast door de beelden en keurt het getoonde dieronvriendelijk handelen ten zeerste af. Vee&Logistiek Nederland staat ervoor dat dieren met de juiste zorg en aandacht voor de integriteit van het dier worden behandeld. Dat dragen we ook met grote regelmaat uit naar onze leden. Ook zijn er meerdere initiatieven gestart om verdere invulling te geven aan dit beleidsuitgangspunt. Zo is in 2022 het project ‘Drijfmiddelen’ gestart met als doel het sterk verminderen van en correct gebruiken van drijfmiddelen. Daarnaast wordt gewerkt aan een gedragscode voor leden. Naast dieronvriendelijk gedrag veroordelen wij ook het ongeoorloofd betreden van en inbreken in stallen.