mestbeleid, Schouten, visie

Schouten slaat plank mis met nieuwe visie op mestbeleid

Toen Minister Schouten aantrad als minister, kondigde zij aan te zorgen voor vereenvoudiging in wet- en regelgeving voor de boeren. Daarop volgden drie roerige jaren waarin melkveehouders en andere boeren nog nooit zo zwaar onder (regel)druk gestaan hebben. Wat ons betreft komt deze nieuwe richting zes jaar te laat. Er had veel schade voorkomen kunnen worden als de overheid voor de afschaffing van het melkquotum over zo’n visie had nagedacht.

Schoutens visie is geen visie te noemen maar eerder een frustratie van bestaande innovatie en technische ontwikkelingen in alle landbouwsectoren. De integrale aanpak tussen akkerbouw en de veesectoren mist compleet. En het gevaar is dat door onpraktisch beleid het gebruik van waardevolle dierlijke mest in de akkerbouw zal verminderen, ingewisseld tegen hoger kunstmestgebruik. Dit druist in tegen alle duurzaamheidsprincipes en notabene de kringloopgedachte van de minister zelf. Daarnaast willen we voorkomen dat nieuw beleid richting grondgebondenheid ervoor zorgt dat grondprijzen nog meer opgedreven worden, waardoor melkveebedrijven in de toekomst voor jonge boeren niet meer over te nemen zullen zijn.

Tot slot mist NMV in deze contouren het verdienmodel van de boer. NMV roept al sinds jaar en dag dat boeren bereid zijn te bewegen naar wat de maatschappij van ze vraagt. De minister kan echter niet verwachten dat boeren maar aan de tsunami van toenemende wet- en regelgeving gaan voldoen, terwijl deze nog steeds dezelfde prijs voor hun product ontvangen als vijftig jaar geleden. Een stabiel gezinsinkomen met beloning voor de extra inzet, zou centraal moeten staan in het toekomstige beleid. Alleen dan kun je spreken van een toekomstbestendige melkveehouderij, en daar staan we voor. Want, zoals u weet, sinds jaar en dag is onze slogan: Inkomen, daar draait het om!

Lees hier onze Uitgebreide NMV reactie Schouten slaat plank mis met visie op mestbeleid sept 2020