voermaatregel alternatief

Principeakkoord; nadere uitleg

De inhoud van het principeakkoord is nog niet zeker. Duidelijkheid over de nadere invulling van het plan, met name de bonus-malusregeling is er nog steeds niet en kan ook nog wel een paar weken op zich laten wachten. Het verlies van derogatie als gevolg van de overschrijding van het fosfaatplafond is een probleem voor de gehele melkveehouderijsector; dit probleem kan alleen gezamenlijk worden opgelost. Als de melkveehouderij er niet in slaagt één front te vormen worden we speelbal van de zuivel en politiek. Om dit te voorkomen geven wij een nadere toelichting.

Productieplafond
Het fosfaatproductieplafond is uitsluitend gericht op fosfaatproductie en niet op wat er daarna met dit fosfaat gebeurt. Het maakt niet uit of het op de grond van een melkveehouder terecht komt, of bij een akkerbouwer, of dat de mest wordt verbrand of geëxporteerd.

Overschrijding
Iedereen die mest produceert, draagt bij aan het plafond. De overschrijding van het plafond heeft alles van doen met de laatste drie tot vier jaar. Iedereen die in deze periode koeien erbij heeft genomen, heeft bijgedragen aan de overschrijding. De cijfers zijn hier helder over: de groeiers zitten overal, onder intensieve bedrijven, maar ook bij extensieve en biologische boeren, bij bedrijven met en zonder derogatie. Het voorstel dat afgelopen donderdag is besproken, doet recht aan het principe dat degenen die het meest hebben bijgedragen aan de overschrijding van het plafond, nu ook het meeste moeten inleveren.

Bonus-malus
Het nu voorliggende principeakkoord gaat uit van het aantal koeien op de referentiedatum 2 juli 2015 verminderd met 4%. Boeren die weinig zijn gegroeid, kunnen dat relatief gemakkelijk bereiken. Door slechts een beperkt aantal koeien weg te doen kunnen zij onder het vereiste aantal komen en kunnen dan aanspraak maken op een bonus op het melkgeld. Deze bonus wordt betaald uit de malus die wordt opgelegd aan de bedrijven die de 4% vermindering ten opzichte van 2 juli 2015 niet kunnen behalen. In de meeste gevallen zijn dit bedrijven die na 2 juli 2015 sterk zijn gegroeid.

Uitwerking
Het is echter nog lang niet zeker dat dit ook de definitieve uitwerking van het zuivelspoor in het principeakkoord wordt. NZO werkt hier nog aan en NMV kan niet anders dan afwachten wat de uitkomst wordt. Het is goed mogelijk dat die heel anders wordt is dan nu voorligt. Dan moet NMV daar opnieuw naar gaan kijken

Derogatie
In de omstandigheden waarin we nu verkeren, vindt NMV dit de meest redelijke oplossing om derogatie voor 2017 te behouden en in gesprek te komen over derogatie na 2018. Het fosfaatplafond is een harde afspraak met de Europese Commissie in Brussel en ligt dus vast. Maar eigenlijk vindt NMV dat het fosfaatproductieplafond zo snel mogelijk moet verdwijnen. Echt belangrijk is de hoeveelheid fosfaat die in ons milieu terecht komt en daar zegt het plafond niets over. Om van het fosfaatplafond af te komen wil NMV een ander systeem: bedrijfsspecifieke derogatie. Deze vorm van derogatie doet recht aan de  bedrijfsvoering ongeacht het type bedrijf: een goede grondwaterkwaliteit wordt beloond en geeft aan dat de boer correct met zijn grond om gaat.