Principeakkoord met dubbel gevoel (persbericht)

NMV: akkoord met dubbel gevoel

Donderdagavond ondersteunde NMV een principeakkoord om in 2017 de fosfaatproductie in en door de melkveesector terug te brengen. Het akkoord omvat drie sporen: reductie via het voer, de melkproductie en via een stoppersregeling. Voor NMV is dit een akkoord met een dubbel gevoel. In het verleden heeft NMV al gewaarschuwd voor de gevolgen van het afschaffen van het melkquotum. NMV heeft nu haar verantwoordelijkheid genomen om mee te werken aan fosfaatreductie in 2017 om zo derogatie te behouden voor de Nederlandse melkveehouders. Er worden zware offers gevraagd van de sector. Maar zonder goede toekomstvisie zal het niet lang duren voordat de melkveehouderij weer vast loopt!

Historische vergissing

Staatssecretaris van Dam spreekt ‘de’ sector aan op haar verantwoordelijkheid; volgens hem heeft de sector gefaald. Maar al in 2007 kwam NMV met de nota ‘Afschaffing van de melkquotering; een historische vergissing’. Onder leiding van toenmalig voorzitter Hans Geurts werden de gevolgen van het afschaffen van het quotum geschetst voor de melkprijs maar ook voor het milieu. NMV pleitte daarom voor een meer flexibele vorm van quotering of voor andere maatregelen die ongebreidelde groei konden tegengaan. Deze opstelling werd NMV zeker niet door iedereen in dank afgenomen.

Verantwoordelijkheid

NMV mag nu aansluiten om mee te beslissen over het afvoeren van minstens 160.000 koeien. Een afschuwelijk besluit dat te voorkomen was geweest. Toch heeft NMV haar verantwoordelijkheid genomen door mee te werken aan het akkoord over fosfaatreductie in 2017 om zo de derogatie te behouden. Verlies van derogatie en het overschrijden van de fosfaatnorm zal leiden tot een verdere verslechtering van de verhouding met de Europese Commissie. Nog strengere regelgeving zal het gevolg zijn. Er zal niet alleen chaos ontstaan in de melkveehouderij, maar de schade zal ook op andere sectoren zijn uitwerking hebben. Als melkveehouderij hebben we de verantwoordelijkheid om dit niet te laten gebeuren.

Onterecht

Van Dam is streng en wil nergens anders over praten; de sector heeft het verprutst, de sector mag het oplossen. De zuivelsector moet nu alle neuzen dezelfde kant op zien te krijgen waardoor de uitwerking van dit pakket maatregelen nog op zich laat wachten. Dit is ook begrijpelijk; er wordt bijna het onmogelijke verwacht van zowel zuivelfabrieken als melkveehouders. De houding van de staatssecretaris is naar NMV echter niet terecht. Het ministerie heeft er destijds voor gekozen onze waarschuwingen in de wind te slaan. Dat mag het ministerie zichzelf aan rekenen.

Geschiedenis herhaalt zich

Helaas ziet NMV nu dat de geschiedenis zich herhaalt. In het fosfaatrechtendebacle wordt weer niets gedaan met de argumenten van NMV. Om die reden was NMV niet aanwezig bij de bijeenkomst van de regiegroep waarin het akkoord werd gegeven voor het fosfaatrechtenstelsel. Het fosfaatoverschot op de Nederlandse landbouwgrond is nihil; er is zelfs een tekort van 6 kg per hectare op derogatiebedrijven. Dit alleen al geeft aan hoe zinloos het is te sturen op een fosfaatplafond!

Dubbel gevoel

Het nu gesloten principeakkoord raakt iedere melkveehouder, ongeacht zijn situatie. Helaas kan dat juridisch niet anders. Het ministerie heeft in het verleden waarschuwingen vanuit de sector in de wind geslagen en doet dat nu weer!

 

Rapport: NMV rapport Afschaffing van de melkquotering; een historische vergissing