Tijd voor de boer met SGP

Politiek vragenuur met Elbert Dijkgraaf in Staphorst

Op 17 februari is er een politiek vragenuur met SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf bij melkveebedrijf Dunnink in Staphorst. Alle boeren zijn welkom van 14.30-16.00 uur!

Deze middag begint met een korte presentatie van Henk Dunnink over zijn boerenbedrijf en de ontwikkelingen en knelpunten waar hij tegenaan loopt bij zijn bedrijfsvoering. Daarna gaat Elbert Dijkgraaf in op de problemen in de landbouwsector en de rol van de politiek daarin. Hij vindt dat het landbouwbelang in Den Haag teveel ondersneeuwt en pleit onder andere voor een minister vóór landbouw. Daarna is er een politiek vragenuur met Dijkgraaf. Iedereen mag vragen afvuren op de SGP-politicus.

Waar:        Leidijk 9b, 7951 LM Staphorst
Wanneer:  17 februari D.V.
Hoe laat:    14.30-16.00 uur
Meer info:  sgp.nl/agenda