Opzegging lidmaatschap ZuivelNL

De commissie Remkes heeft het adviesrapport stikstof opgesteld, zoals bij velen reeds bekend. Hierin staat onder andere dat door middel van een AVV de latente ruimte op stikstofvergunningen ingenomen kan worden (pagina 26). Dit zou gegenereerd zijn door ZuivelNL

Een aantal leden sprak hierover hun onrust uit. Dit heeft ertoe geleid dat wij ZuivelNL direct om rectificatie hebben gevraagd. Die is er gekomen. Maar dat heeft de twijfel bij NMV niet weggenomen.

Wij als NMV willen voor de toekomst voorkomen dat er nadelige gevolgen voor onze leden ontstaat door het lidmaatschap met ZuivelNL. Een eventuele AVV zou desastreus voor de sector zijn. Daarom heeft NMV besloten haar lidmaatschap met ZuivenlNL op 30 september jl. statutair op te zeggen.

Opzegging lidmaatschap ZuivelNL met mogelijkheid tot ongedaan making
NMV vindt het wel belangrijk om lid van een overkoepelende organisatie te worden. Op die manier hebben we meer inspraak en invloed op beleid en regelgeving. Zo kunnen we beter uw belangen behartigen. Daarom hebben wij met ZuivelNL afgesproken dat NMV de mogelijkheid heeft om deze opzegging in de periode tot 1 januari 2020 ongedaan te maken. Hierbij is voor NMV belangrijk dat er met ZuivelNL afspraken worden gemaakt om de belangen van NMV-leden te waarborgen. Er valt bijvoorbeeld te denken aan een branche organisatie, vetorecht of tussentijdse onvoorwaardelijke opzegbevoegdheid. Als er dan ondanks tegenspraak van NMV besluiten worden genomen die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de belangen van NMV-leden, kan NMV zich hierop beroepen. NMV hoopt dat er goede afspraken met ZuivelNL gemaakt kunnen worden om het lidmaatschap voort te zetten. Wij houden u op de hoogte.