Verlenging mest uitrijden

NMV roept overheid op tot zorgvuldig handelen mestbeleid

Al op 20 juli verzocht de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om een verruiming van de termijn waarin boeren mest uit mogen rijden. Gezien de extreme weersomstandigheden deze zomer, was al vroeg te concluderen dat goede landbouwpraktijk een verruiming van deze termijn zou vereisen. NMV wilde dat er tijdig duidelijkheid over zou komen, zodat boeren voldoende tijd zouden hebben om bedrijfsmatig te schakelen. Daarom legde NMV al vroeg een verzoek neer voor verlening met 6 weken. Dat gaf het ministerie tijd de noodzakelijke stappen te zetten, om een verlenging te realiseren. Tien dagen na het verzoek van NMV verzocht LTO ook om een verruiming van de uitrijdperiode, zij stuurden aan op twee weken verlenging, volgens NMV is dat echt te kort.

Na vijf weken is er nu duidelijkheid voor de boeren. De termijn wordt met twee weken verlengd op zand en löss, en met vier weken voor klei- en veengronden. Precies één week voor de einddatum van de termijn is dit bekend gemaakt. NMV is enerzijds blij met de uitkomst maar teleurgesteld over het proces. De minister stelde een dag voor dit besluit, over het uitblijven van duidelijkheid, dat zij zorgvuldig moet zijn zodat te nemen maatregelen stand houden in Europa. Het praten over zorgvuldig handelen staat volgens NMV in dit geval het daadwerkelijke zorgvuldig handelen in de weg: Handelen is namelijk hetgeen er in de praktijk gebeurt: Mest uitrijden door de boeren zelf. Dat is door het uitblijven van duidelijkheid nu grotendeels al gebeurd. Harm Wiegersma, voorzitter van NMV: ‘Regels die betrekking hebben op mest uitrijden zijn er om waterkwaliteit te waarborgen. Door het enorme neerslagtekort staat deze onder druk. De doorspoeling van water is minimaal en er wordt veel minder gespuid dan normaliter gebeurt. Daardoor is de belasting op waterkwaliteit vanuit rioolwaterzuiveringen momenteel erg verhoogd. Tel daar een zeer actief seizoen voor de pleziervaart bij op, die lozen hun afvalwater direct op het oppervlaktewater. Er zijn de laatste weken constant geluiden dat er veel E-Coli (poepbacteriën) in het water zit. Zorgvuldig handelen is in deze dan ook; op tijd ruimte bieden zodat boeren de mest onder optimale omstandigheden op hun land kunnen brengen. Dit voorkomt namelijk onnodige extra druk op de waterkwaliteit, waar het uiteindelijk allemaal om te doen is’.

Boeren hebben door droogte lange tijd geen mest uitgereden. Soms hebben zij zelfs, door een gebrek aan voer in het land, koeien weer op stal gezet die normaal gesproken buiten lopen. Daarom zijn er mestkelders nu nog vol die normaal gesproken leeg zijn rond deze tijd. Na de extreme droogte is het wenselijk dat de landbouwbodems en het bodemleven tijd krijgen hiervan te herstellen. Anders is de kans op uit- en afspoeling van nutriënten zoals stikstof en fosfaat groot, wat waterkwaliteit negatief beïnvloedt. Door gebrek aan duidelijkheid zijn boeren de laatste weken toch mest uit gaan rijden, omdat ze ruimte in de mestkelder moeten hebben voor het seizoen teneinde is. Dit is noodzakelijk om de winter door te komen. Een week voor de einddatum heeft een boer weinig mogelijkheden om nog te schakelen. Zorgvuldig handelen betekent wat NMV betreft dat er gekeken wordt naar de praktijk en wat daarbij aansluit.

Beleidsmakers moeten volgens de boerenvakbond er dan ook juist voor zorgen dat boeren de kans geboden wordt om zorgvuldig te kunnen handelen. Te waarborgen dat onze boeren onder de meest optimale omstandigheden kunnen werken. In dit geval betekent het volgens NMV tevens dat verlenging van twee weken op zand en lössgrond niet afdoende is. Juist daar is veel droogteschade ontstaan afgelopen zomer. Wel is NMV blij met de verruiming van vier weken op klei en veen, daarin is de minister het verzoek van NMV goed tegemoet gekomen. Ook de overige maatregelen ziet NMV positief. NMV roept dan wel stellig op de termijn van twee weken op zand en löss te herzien, omdat zorgvuldigheid op zowel bureaucratisch als op praktijkniveau meerdere weken in beslag neemt. Ook zou er een structurele oplossing gevonden moeten worden voor incidentele calamiteiten in de toekomst, zodat het ministerie voortaan sneller adequaat kan reageren. Daarbij hebben veel andere lidstaten inmiddels al besloten te compenseren, NMV hoopt dan ook dat de quickscan naar droogteschade de voorbode is voor compensatie.