Oproep: kom as. donderdag naar de Tweede Kamer!

Aanstaande donderdag 1 december behandelt de Tweede Kamer in een plenaire vergadering de Wet grondgebonden groei melkveehouderij en de Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten. Beide wetsvoorstellen raken de melkveehouderij in de kern. Daarom roept NMV haar leden op om in grote getalen naar Den Haag te komen om door onze aanwezigheid op de publieke tribune te laten zien hoezeer dit ons aangaat!

De plenaire vergadering van de Tweede Kamer waarin deze wetsvoorstellen worden behandeld, vindt plaats op:
Donderdag 1 december 2016, vanaf 19.00 uur (Neem ID-bewijs mee!)
Zie ook: https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/plenaire_vergaderingen/details?date=01-12-2016#2016A04778

Laat de Kamerleden zien over wie ze beslissen
Geef melkveehouders een gezicht in Den Haag!

U kunt het debat ook thuis volgen via: Tweede Kamer live debatten (https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livedebatten)