Op weg naar morgen

Dit jaar was de overheid voornemens om de sleepvoetbemester te verbieden. Omdat er onvoldoende alternatieven voorhanden bleek heeft RVO zijn berichtgeving ijlings ingetrokken. Het verbod is voorlopig van tafel. Ik zou willen dat de overheid zijn pijlen eens richt op het voorkomen van de ammoniakemissie, in plaats van allerlei cartoonachtige technieken te bedenken. Deze lossen vaak het ene probleem op maar creëren het volgende. Sinds we met dit miljarden kostende emissie fenomeen bezig zijn, is er nog steeds niet het gewenste resultaat geboekt.

Op het symposium Koe & Klimaat kwam dit ook duidelijk naar voren; de natuur is een grote kringloop en regelt het zelf. Het is de mens die, door het gebruik van fossiele brandstoffen, de veroorzaker van toename van broeikasgasconcentraties is. Dat de landbouw hier ook een bijdrage aan kan en wil leveren staat niet ter discussie. Maar het kan niet zo zijn dat de grootste veroorzakers zoals het vlieg- en scheepsverkeer worden vrijgesteld, of sterker nog, zelfs mogen uitbreiden. Dat is echt is van de zotte. Hiervoor wordt zelfs een tweede luchthaven aangelegd, zodat de consument voor een habbekrats toch vier keer per jaar op vakantie kan. Het is de overheid die dit met een krakkemikkige milieurapportage probeert te realiseren. U begrijpt dat er nog veel te doen is op het gebied van hersteld vertrouwen, zoals in het regeerakkoord is beschreven. Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, is er waarschijnlijk nog niet uit.

Dat het een taak van de overheid is om voor het milieu de juiste kaders te scheppen staat niet ter discussie. Alleen, succes kan uitsluitend gerealiseerd worden als je het probleem ook daadwerkelijk aanpakt. Het kan niet zo zijn dat je een sleepvoetbemester verbiedt, wat in wezen ook geen echte oplossing was, en die vervangt door andere technieken die ook geen uitkomst bieden. De echte oplossing ligt in de stal, en bestaat uit het voorkomen en reduceren van ammoniakemissie. Dan kan er weer bodemvriendelijk worden bemest. Dat is goed voor bodem, mens, dier, flora én fauna. Een probleem wat niet ontstaat, hoef je ook niet op te lossen.

In de klimaatdiscussie moet vooral gekeken worden naar de daadwerkelijke bronnen die verantwoordelijk zijn voor een toename aan broeikasgassen. Die liggen voor zo ver ik met mijn gezonde boerenverstand kan redeneren toch echt buiten de landbouw. Dat wij als landbouw ons steentje kunnen en willen bijdragen, door middel van echte oplossingen is inmiddels bekend. Hopelijk wordt dit bevestigd in een nieuw mestbeleid wat uitgaat van het herstellen van het vertrouwen tussen boer en overheid. De milieubeweging zou ik ook tot verantwoording willen roepen: wat mij betreft is hun schone taak, de consument het enige echte verhaal vertellen over koe en klimaat. Want de waarheid als een koe geldt voor zowel boer als consument.