Op naar een klimaat gestuurde samenleving

Sinds de  uitspraak inzake het PAS van de Raad van State is het land in rep en roer. Aangezien we in Nederland ons deze doelstelling zelf hebben opgelegd, en zo bij Brussel is aangemeld, moet hij uitgevoerd worden. Als ik Rutte was zou ik snel de fiets nemen naar Brussel om (tijdelijk) dispensatie te vragen. U zult zich waarschijnlijk afvragen waarom de fiets? Simpel dan vervuilt hij niets en een beetje klimaatridder gaat voorop in de strijd. De tijd die hij hier kan kopen kan benut worden om alles nog eens goed na te meten en goede keuzes te maken.

Ondertussen kunnen wij als samenleving de vrijgekomen tijd gebruiken om de juiste maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld gratis openbaar vervoer, minder vliegen, geen afvalimport en schoner produceren. Ook kan de tijd benut worden om door goed onderzoek in binnen en buitenland tot een juiste aanpak te komen. Vooral dit laatste wil ik benadrukken. Ik verwijs dan naar een WUR rapport uitgevoerd op Dairy Campus, waarbij een proefinstallatie voor het mixen van mest met luchtbellen op een ammoniakreductie kwam van meer dan 50%. De installatie werd tijdens het onderzoek echter vervangen door een andere installatie, en gaf vanaf dat moment geen ammoniakreductie meer. Hierdoor mislukte deze proef en wordt de sector een alternatief voor de spekgladde bomvloeren onthouden. Ik was dan ook blij verrast dat onderzoekers op de universiteit van Cairo wel tot een ammoniak reductie van 70% wisten te komen bij hetzelfde onderzoek. Het is net als bij aquariumbeluchting; als je het niet goed doet, gaan de vissen dood.

Vandaar dat ik mijn bedenkingen heb bij het WUR-rapport. Ik vraag mij dan af waarom we de onderzoekers uit Cairo niet in de arm nemen,  aangezien wij als melkveesector haast hebben, en zo in één keer het stikstof- en klimaatprobleem mee kunnen helpen oplossen wat goed is voor zowel mens als dier. Ook wil ik u waarschuwen voor het zogenaamde klimaatdieet waarin vleesvervangers als de vegaburger zijn opgenomen. Met dit dieet loopt u een gezondheidsrisico. omdat het vaak ontbreekt aan voldoende eiwit, ijzer, vitamine B1 en of B12. Dit kan leiden tot meer overgewicht en diabetes. Hoewel dit door overheid gefinancierde organisaties momenteel wordt gestimuleerd, om zo tot een verlaging van de CO2-uitstoot van eten te komen. De vraag is of dit daadwerkelijk milieuvriendelijker is maar bovenal wat dit op de langere termijn met de volksgezondheid doet. De margarine in plaats van boter als leidend voorbeeld.

Resumerend vraag ik de politiek zich niet het hoofd op hol te laten brengen door iets wat voor 40% van over de grens komt, maar door wereldwijd de juiste dingen te doen of na te laten.  Het doel moet zijn het halen een gezonde leefomgeving voor mens en dier, af te blijven van vergund recht en het is een plicht van de overheid om de wetgeving te herstellen. Dit voorkomt ook nog eens verpaupering van het platteland. Ik wens onze premier een goede fietstocht richting Brussel, bovenal ook veel wijsheid en inspiratie om de PAS-problematiek op te lossen.

Tags:
,