NVV, NVP en NMV eisen opschorting Verordening stikstof (persbericht)

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en  Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) nemen met kracht afstand van de Brabantse Verordening Stikstof, die aanstaande vrijdag door Provinciale Staten in een themabijeenkomst in Noord-Brabant wordt besproken.

De voorstellen in die Verordening zijn volgens de agrarische vakbonden voorbarig, onredelijk en unfair.

Deze voorstellen vloeien voort uit het ‘Convenant Stikstof en Natura 2000’ uit 2009. NMV, NVP en NVV zijn in 2009 hier helemaal niet bij betrokken geweest en hebben dan ook geen handtekening gezet onder dit Convenant. De huidige voorstellen van gedeputeerde Johan van den Hout, die hij denkt te mogen nemen op basis van de afspraken uit dit convenant, gaan nu nóg een stap verder.

Zo moeten stallen volgens hem al in 2020 in plaats van in 2028 voldoen aan de Verordening stikstof. ‘Het spreekt voor zich dat wij hier op geen enkele wijze mee akkoord kunnen gaan. Om over andere aanscherpingen ten opzichte van het landelijke beleid al niet te spreken’, aldus de vakbonden.

Ammoniakrapport
NVV, NVP en NMV wijzen de provin cie Noord-Brabant daarnaast op het rapport ‘Ammoniak in Nederland’, dat in januari is uitgekomen. Daarin wordt door onafhankelijke wetenschappers klip en klaar gesteld dat de huidige metingen van ammoniak in de atmosfeer zeer onbetrouwbaar zijn. ‘Met deze nieuwe inzichten staat de grondslag van de Verordening stikstof op losse schroeven. Zonder een gedegen basis kunnen en mogen er geen drastische extra maatregelen worden doorgevoerd’, zeggen NMV, NVP en NVV.

Honderden miljoenen geïnvesteerd
Veehouders hebben de laatste jaren honderden miljoenen euro’s moeten investeren in betere technieken. Op basis van ondeugdelijke metingen, blijkt nu. De agrarische vakbonden eisen dan ook dat de extra geplande maatregelen voor de sector omtrent ammoniak worden opgeschort, tot er duidelijkheid is over de betrouwbaarheid van de metingen. De effectiviteit van nieuwe maatregelen moet significant aantoonbaar zijn. Voorwaarde hie rbij is dat resultaten meetbaar zijn en op de juiste wijze worden gemeten.

‘Wij vertrouwen er op dat de Provinciale Staten vrijdag een juist oordeel vormen. Wij gaan ervan uit dat de huidige Verordening stikstof én de voorstellen van Johan van den Hout op basis van feiten worden heroverwogen’, stellen de vakbonden.