NMVisie toekomst melkveehouderij

NMVisie

De toekomst van de melkveehouderij is een veelbesproken onderwerp. Het doorbreken van het fosfaatplafond in 2015, de onzekere situatie rondom derogatie, heeft kritiek op de melkveehouderij doen toenemen. Een impasse die voorkomen had kunnen worden. In 2008  waarschuwde de Nederlandse Melkveehouders Vakbond voor afschaffing van het melkquotum: ‘Een historische vergissing´ 1, luidde de NMV waarschuwing destijds. In 2015 kreeg NMV met terugwerkende kracht gelijk.

Een visie moet dienen als een leidraad en helder zijn. De melkveehouderij kan niet zonder een breed gedragen visie. Enerzijds gedragen door de melkveesector zelf, anderzijds moet deze rekening houden met de maatschappelijke wens en dus draagvlak hebben. In de huidige, snel veranderende en digitaliserende wereld, is dat een actuele voorwaarde voor het bestaansrecht van de melkveehouderij.

NMV zal haar visie op alle beleidsdossiers actief uitdragen. Een visie die staat voor de toekomst van de melkveehouderij. Die draait om het behouden van bestaansrecht van deze mooie sector. Een visie die stuurt naar een gezond en toekomstbestendige manier van het produceren van zuivel.

Duurzaam betekent voor NMV bovenal duurzaam voor de melkveehouder en zijn bedrijf. Als het inkomen van de boer goed is, zijn er mogelijkheden om stappen te zetten op beleidsgebieden of te voldoen aan vragen vanuit de maatschappij. Bovenwettelijke maatregelen die aan melkveehouders worden gesteld, moeten uit de markt betaald worden. Er zo voor zorgen dat die meerwaarde voor zowel burger als boer geldt.

Lees hier onze NMVisie