NMV over fosfaatreductieplan

NMV over fosfaatreductieplan

Eind vorige week werd bekend dat de Europese Commissie akkoord gaat met het fosfaatreductieplan van de Nederlandse zuivelsector. Door een foutieve interpretatie kwam ten onrechte in de media dat diverse vertegenwoordigers van de melkveehouderij, waaronder NMV-voorzitter Harm Wiegersma, ‘blij’ zouden zijn met deze stap. NMV-voorzitter Harm Wiegersma ziet weliswaar als ‘ lichtpuntje’  dat derogatie voor 2017 vooralsnog behouden blijft, maar realiseert zich wel heel goed dat de uitvoering van het melkreductieplan verregaande gevolgen zal hebben voor heel veel melkveehouderijbedrijven.

Ook heeft het NMV-bestuur allerminst de uitslag van de stemming op de Algemene Ledenvergadering van 30 december naast zich neer gelegd.Op 30 december spraken de NMV-leden zich uit tegen het toen voorliggende fosfaatreductieplan en de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV). De uitslag van deze stemming was echter niet meer relevant voor het al dan niet invoeren van het fosfaatreductieplan. Slechts enkele uren voor het begin van de vergadering had staatssecretaris Van Dam een uitweg gevonden door het fosfaatreductieplan onder te brengen in een ministeriële regeling. Instemming van de sector was hierdoor niet meer nodig voor het invoeren van het plan. Aangezien de stemming over het fosfaatreductieplan was aangekondigd in de uitnodiging voor de ALV, moest deze toch doorgaan.

De NMV is vervolgens niet meer betrokken geweest bij de invulling van de ministeriële regeling. Nu ligt de verantwoordelijkheid bij de overheid, maar de sector moet wel leveren. NMV-voorzitter, Harm Wiegersma, realiseert zich terdege dat het fosfaatreductieplan individuele melkveebedrijven heel zwaar zal treffen. Ieder bedrijf moet een bijdrage leveren. De voorgenomen fosfaatreductie moet nu ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Anders is alles voor niets geweest

Het enige ‘lichtpuntje’ aan het ‘groen licht’ dat Brussel nu heeft gegeven, is dat derogatie voor 2017 (voorlopig) is behouden. En dat er uitzicht blijft op nieuwe derogatie-onderhandelingen voor de periode na 2018. Met verlies van derogatie zal de schade voor de sector en het aantal koeien dat moet worden geslacht nog veel groter zijn. Als Brussel alsnog ingrijpt en de derogatie intrekt krijgen boeren misschien ook nog te maken met naheffingen. Dit moeten we als sector zien te voorkomen