NMV HEKELT MEEHUILENDE WOLF RABO

NMV hekelt meehuilende wolf Rabo

Velen huilen tegenwoordig maar wat graag mee met de wolven in het bos. En de laatste die zich daar graag voor leent is wel ons aller boerenleenbank / Rabobank. In een recente reactie op het wederom, eenzijdig, niet op feiten gebaseerde, framende programma Zembla ontbreekt het niet aan wederom ordinair boer-bashen.

De bodem raakt uitgeput, het bodemleven verdwijnt door drijfmest en kunstmest, pesticiden-gebruik vervuilen grond- en oppervlaktewater en zorgen voor afname van insecten, weidevogels verdwijnen en stikstof tast de natuur aan, aldus Zembla. De hele standaard riedel aantijgingen van de groene religie. Allen stuk voor stuk ongefundeerd.

Hier floreert de bodem

Feiten bewijzen juist dat er nergens ter wereld zoveel aandacht voor bovenstaande is dan in Nederland. Hier floreert de bodem, wordt kunstmest minder gebruikt en is de totale mestgift vanwege beleidsbeperkingen eerder onder dan boven de behoefte van evenwichtsbemesting. Gewasbeschermingsmiddelengebruik is reeds 90% afgenomen (evenals antibioticagebruik -70%). En wanneer er resten van middelen in natuur of water gevonden worden, blijken ze voor het overgrote deel door burgers en gemeenten veroorzaakt.

Weidevogels verdwijnen door predatie, doordat rovers zoals de vos beschermd zijn. Maar ook door afname van weideland, vanwege omzetting van landbouwgrond naar woningbouw, wegen en industrie. En voor zover soorten insecten afnemen, komt dat voor een groter deel door verkeer en afname leefgebieden dan door de landbouw. En stikstof? Geen enkel onderzoek toont aan dat aangetaste natuur door stikstof vanuit de landbouw wordt veroorzaakt, daarentegen is verkeerd beheer wel een bewezen oorzaak.

Nederland aan kop

Dat de Rabobank het boetekleed aantrekt voor de ‘veroorzaakte problemen’ is hypocriet en ongefundeerd. Ja, zij hebben een grote rol in hoe de landbouw en melkveehouderij er nu uitziet, maar dit is geen probleem, en geenszins iets om voor te moeten verontschuldigen. Trots zou hier beter passen! Wereldwijd lopen we in Nederland aan kop en verbeteren we de wereld door landbouw op Nederlandse leest geschoeid te promoten. In Nederland weten we dankzij een hoge productiviteit het voedsel te produceren met de minste hoeveelheid grond en grondstoffen per kilogram product en daarmee met de laagste uitstoot aan broeikasgassen. En dat alles gebeurt ook nog eens met de hoogste standaarden voor zaken als diergezondheid en voedselveiligheid. Over duurzaamheid gesproken!

Groenomlijst droomdenken

NMV deelt de mening dat we kritisch moeten kijken naar wat beter kan, maar zeker ook tevreden moeten zijn met hoe goed we het reeds doen. Het groenomlijste droomdenken vult niet ons bord, jaagt landbouw Nederland uit, en maakt de Nederlandse bevolking steeds meer afhankelijk van inferieur buitenlands voedsel geproduceerd tegen standaarden die hier niet toegestaan zijn.

Helemaal hypocriet is te weten dat de Rabobank in het buitenland wél de niet-duurzame landbouw (legbatterijen in de Oekraïne) financiert. En tegelijkertijd in Nederland meekakelt met de onrendabele duurzaamheids-droomdenkers en daarmee indirect de Nederlandse landbouw het land uit jaagt.

Voedselzekerheid cruciaal

In tijden van economische  crisis is het hebben van voedselzekerheid van cruciaal belang. En wat te denken van het grote belang van de agri & food sector voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid. Dat de Rabobank zijn eigen verantwoording nader bekijkt is prima, doch laat zij zich drukmaken over het verdienmodel van de beste boer ter wereld, de Nederlandse!

Daarnaast is het voor de Nederlandse boer die om wil schakelen naar een extensievere, kringloop (wat de term ook inhoud) vorm van landbouw niet mogelijk om goedkopere financiering of een beter verdienmodel voor zijn product te realiseren. Duurzamer produceren is een must, maar de economische poot onder de stoel moet wel die stoel overeind houden.

Wensdromen van Timmermans

Groene onrealistische wensdromen van fantasten als Timmermans met z’n Greendeal zijn niet op realiteit gestoeld, evenals de Rabo-verontschuldiging voor veroorzaakte problemen. Laat de Rabobank zich inzetten om de Nederlandse landbouw verder te versterken, innoveren en ontwikkelen in plaats van meejanken met misplaatst sentiment!

Trots op melkveehouders

NMV is trots op de Nederlandse melkveehouders, en zet zich in voor werkelijke verduurzaming en versterking van het verdienmodel van haar leden. Wij roepen alle melkveehouders dan ook op om gezamenlijk hierin te versterken en lid te worden van NMV. Wij nodigen de Rabobank van harte uit voor een gesprek, om mee te denken hoe we die versterking en verdere innovatie van de melkveehouderij wél realistisch vorm kunnen geven.

Meer informatie over NMV-lidmaatschap

Lid worden | melkveehouders