uitstel mestaanwenden drijfmest

Mest aanwenden en sleepvoet

De tijd van het aanwenden van drijfmest staat voor de deur. Vanaf 16 februari is dat weer toegestaan op gras- en bouwland. NMV krijgt veel vragen van leden over het bemesten met de sleepvoet.

De sleepvoet is na 1 januari 2019 onder bepaalde voorwaarden nog steeds te gebruiken op klei– en veengronden. Eén van de voorwaarden is dat de mest verdund dient te worden met 33% water.  Dat betekent dat op 2 delen drijfmest minimaal 1 deel water toegevoegd dient te zijn.

De verdunde mest moet uitgereden worden met een systeem dat volledig tot de grond gesloten is. De mest mag dan in strookjes tussen het gras gelegd worden. De strookjes mogen maximaal 5 cm breed zijn en de afstand tussen de strookjes moet 15 cm zijn.

Als grondgebruiker bent u verplicht om het uitrijden van drijfmest met sleepvoet, verdund met water, voor de eerste bemesting één keer per jaar, bij RVO te melden. Daarvoor moet u inloggen en heeft u TAN-code nodig.

Over de controle en handhaving op het toevoegen van 1/3 deel water heeft de NMV opheldering gevraagd bij het ministerie. Helaas kon het ministerie daar nog geen antwoord op geven. Het blijkt dat er met de NVWA nog afgestemd dient te worden. Zodra er meer duidelijkheid is, zal RVO dat communiceren. Wel werd aangegeven dat het er om gaat dat veehouders aannemelijk kunnen maken dat ze voldoende water hebben toegevoegd aan de drijfmest.

Als NMV adviseren we om het toevoegen van water zo goed mogelijk aannemelijk te maken, bij controle. Het vastleggen op foto en daarbij ook het gebruik maken van een meetstok (wanneer water in mestput/kelder wordt toegevoegd) zouden een acceptabel bewijs moeten zijn.

Als NMV betreuren we het dat er vanuit het ministerie geen duidelijkheid gegeven kon worden over de controle en handhaving op het toevoegen van water.