nitraatrichtlijn

Maak gebruik van inzage natuurbeheerplannen; impact betaalrechten en meststoffenwet!

De afgelopen tijd hebben wij u gewaarschuwd voor derogatieproblemen als gevolg van pachtcontracten met terrein beherende organisaties waarin beperkingen op het gebied van beweiden en bemesten zijn afgesproken.

Wij krijgen nu signalen dat de NVWA probeert alle grond die opgenomen is in een natuurbeheerplan uit de derogatie te verwijderen, ook als het uw eigendom is. In de meststoffenwet is bepaald dat op natuur geen bemesting mag plaatsvinden. De NVWA gaat er nu wel heel gemakkelijk vanuit dat uw grond geen landbouwgrond meer is, zonder dat bijvoorbeeld het bestemmingsplan, dat overigens ook nog overgangsrecht heeft, aangepast hoeft te zijn. In de derogatiebeschikking gaat de EU uit van blijvend en tijdelijk grasland.

Daarnaast waarschuwen adviesbureaus dat deze grond in een aantal gevallen ook geen recht meer geeft op uitbetaling van de GLB betaalrechten.

Er is altijd geschreven dat bestaand gebruik niet gehinderd zou worden. Bekijk wat voor uw bedrijf belangrijk is en maak daarna op basis van het EVRM eigendomsrecht bezwaar op de natuur aanwijzing van uw landbouwgrond via het natuurbeheerplan. Een vermindering van de plaatsingsruimte heeft ook gevolgen voor uw melkveefosfaatreferentie.

De status van de huidige natuurbeheerplannen van alle provincies kunt u raadplegen via de site Portaal natuur en landschap.

http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/kaarten-2/viewer-natuurbeheerplannen-provincies/

Er zijn een aantal provincies die hun natuurbeheerplan 2018 nu nog even ter inzage hebben. Misschien heeft u het al gezien via een postcode abonnement. Anders kunt u het raadplegen via

https://zoek.overheid.nl/berichten_over_uw_buurt_uitgebreid_zoeken

Het lijkt erop dat de provincies Drenthe, Gelderland, Limburg, Zeeland en Overijssel deze plannen ter inzage hebben liggen. Wacht niet te lang; te laat is te laat.

Als uw grond in of in de buurt van de EHS (groene ontwikkelingszone) heeft, doet u er goed aan om de inhoud van het natuurbeheerplan van de provincie te bekijken en bezwaar te maken.