LNV trekt voermaatregel in! Credits voor Stichting Stikstof Claim

In het zicht van de finish, het kort geding morgen door Stichting Stikstof Claim (tevens aanjager en initiator), de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), de Dutch Dairymen Board (DDB) en twee individuele melkveehouders, trekt het ministerie van LNV de omstreden en belachelijke voermaatregel in. In aanloop naar dit en het vorige kort geding werd overduidelijk dat de onderbouwing van de voermaatregel niet deugde. Het is treurig en schandalig dat een ministerie met droge ogen vol bleef houden aan een niet onderbouwde maatregel, die veel te ver ingrijpt op de bedrijfsvoering van onze melkveehouders en daarnaast schade aan diergezondheid veroorzaakte. Dat de maatregel ook nog eens nagenoeg geen stikstofreductie opleverde, blijkt nu het argument te zijn om van de voermaatregel af te zien. Dit is bijzonder, het plan van het Landbouw Collectief wat in 2020 al tussen de 5 en 7 kTon N opleverde liet men links liggen om te gaan voor de 0,2 kTon stikstofreductie vanuit de voermaatregel. Als stikstof in Nederland (voor bouw en natuur) het probleem is heeft Carola Schouten de oplossingen voor dit probleem met haar wanbeleid deskundig getorpedeerd. Daarnaast heeft zij met dit wanbeleid alle medewerking en draagkracht vanuit de sector verloren.

NMV hekelt hiernaast het schandalige “verdeel en heers”-spel: De “winst” die het intrekken van de voermaatregel vandaag voor de melkveehouderij betekent wordt gerechtvaardigd met het gebruik van stikstof reductie uit de sanering varkenshouderij. NMV blijft schouder aan schouder staan met alle sectoren en diefstal keuren wij af!

Kort geding voorbereid
Stichting Stikstof Claim is al lange tijd bezig de rechtsgang voor te bereiden en heeft de eis voor het kort geding tot in de puntjes uitgewerkt. Daarbij is NMV vanaf het eerste uur ondersteunend geweest, Na plannen en alternatieven maken was het juridische spoor de laatste stap. Hierin vonden wij SSC maar ook DDB als partners en vinden alle werk, moeite, energie en geld die SSC en anderen hierin gestopt hebben buitengewoon klasse.

Heet onder de voeten van ministerie
Het ministerie werd het blijkbaar te heet onder de voeten, waardoor we de laatste dagen steeds meer signalen kregen dat ze een manier zochten om onder het kort geding uit te komen. Om gezichtsverlies te voorkomen werd eerst de droogte/hitte van deze zomer aangegrepen en nu is het argument dat de voermaatregel onvoldoende stikstof zou opleveren. NMV was het al lang duidelijk dat de voermaatregel voor de bühne was, politiek wisselgeld tegenover de 100km maatregel. Wij vinden het diep triest als landbouw en melkveehouderij driekwart jaar tegen dovemansoren te hebben gepraat. Stikstofoplossingen werden keer op keer juridisch onderuit gehaald. Kwaad zal met kwaad bestreden moeten worden dus een gang naar de rechter werd na alle oplossingen die we hebben geboden, onafwendbaar. NMV blijft onverminderd achter SCC staan tot dat al de eisen vanuit het kort geding zijn ingewilligd. Daarnaast zullen wij ons verzetten tegen alle onwerkbare, onrealistische mogelijke volgende maatregelen waartoe LNV zich geroepen voelt na het intrekken van de voermaatregel. Wij blijven bij ons standpunt dat de landbouw een deel kan zijn van de oplossing, maar oplossingen zullen mét de sector(en) genomen moeten worden en niet tegen. Ze moeten perspectief bieden voor de blijvende boer en het platteland. Bovendien moet beleid gemaakt worden op onderbouwde, transparante cijfers en feiten. Daarnaast moet alles wat de landbouw moet leveren voor de BV Nederland, linksom of rechtsom, gewaardeerd worden!