Koorddansen

Bij het lezen van de uitslagen van de provinciale verkiezingen, en daaraan gekoppeld de verkiezing van de Eerste Kamer, zou ik het kabinet wel een cursus koorddansen willen aanbieden. Daar de kabinetspartijen hun meerderheid in de Eerste Kamer kwijt zijn. Als NMV geven we het kabinet graag koorddans tips. Bij het koorddansen gelden zeven basisregels:

1: Start niet te snel want dan zijn de laatste meters voor het kabinet stijl en wellicht te zwaar.

2: Houd het zwaartepunt laag, zodat het kabinet niet voorover valt maar het eindpunt haalt. Zoek daarbij contact met je omgeving.

3: Houd contact met het koord en loop niet op hoge hakken. Doet u dit wel, dan komt het kabinet ten val.

4: Richt je ogen niet alleen op het doel, maar ook op de weg daar naar toe. Anders mist het kabinet dat doel.

5: Let op het tempo en doseer de energie. De route die het kabinet wil nemen is zwaar.

6: Spreid de armen voor de balans want er moet worden gecompenseerd door het kabinet. Zowel naar links als naar rechts.

7: Check het koord. Soms zal het kabinet moeten overstappen op een ander koord, als dit een beter gevoel geeft. Niet het koord maar het eind halen is het meest belangrijk.

 

Nadat de kiezer had gesproken heb ik met verbazing naar de reacties gezien van de landelijke partijleiders. Sommigen hadden dik verloren maar praatten het verlies goed door vergelijkingen te trekken naar nog slechtere verkiezingen of peilingen in het verleden. Ook op de reacties van winnaars was wel het één en ander aan te merken. Het is ook niet gemakkelijk om als verliezer uit de strijd te komen en de winnaar de hand te schudden. Hetzelfde gaat op voor de winnaar, hij moet zich realiseren dat elke overwinning een volgende keer ook een verlies kan zijn. Een ingetogen houding en respect voor de tegenstander in de politiek leidt tot betere samenwerking, welke wordt bepaald door de uitslag.

 

Ik wens onze provinciale bestuurders veel wijsheid toe en hoop voor hen dat ze bij de volgende provinciale verkiezingen op hun eigen daden worden beoordeeld. De landelijke partijleden moeten zich bij hun leest houden en niet zoals bij de afgelopen verkiezingen de campagne bepalen. Hetzelfde geldt ook voor de waterschapsverkiezingen. Ik durf de stelling aan dat sinds de politieke zich bemoeid met de waterschappen, de kosten alleen maar zijn toegenomen. En nu probeert men de rekening door te schuiven naar de boer. Hetzelfde geldt ook voor de aanpassing van het belastingstelsel wat de Unie van Waterschappen wil invoeren.

Als NMV vinden wij het belang van de geborgde zetels in de waterschapsbesturen cruciaal om tot een evenwichtige samenstelling van de waterschapsbesturen te komen. Hierbij wel de kanttekening plaatsend dat de samenstelling van de geborgde zetels evenwichtig moet zijn vanuit alle landbouworganisaties.

Want alleen op deze manier brengen wij het bestuurlijk al koorddansend tot een goed eind.