inspraak nationale omgevingsvisie

Inspraak nationale omgevingsvisie

Informatieavonden in elke provincie

Voor onze melkveebedrijven is een omgevingsvisie belangrijk. In de aanloop naar de Omgevingswet die in 2021 van kracht wordt ligt de overkoepelende omgevingsvisie van het Rijk tot en met 30 september 2019 ter inzage.De provincies en gemeenten moeten met hun visies rekening houden met deze mastervisie.

Daardoor is het oppassen met de toekomst van het veenweidegebied en de bescherming van Natura-2000 gebieden in het kader van de vastgelopen PAS. De provincies hebben over het algemeen de bevoegdheid om te zijner tijd de regie bepalen.

Informatieavonden nationale omgevingsvisie

De komende weken zijn er informatieavonden in de verschillende provincies op de provinciehuizen. De avonden beginnen om 19:00 en eindigen om 21.00 uur. Wij raden jullie aan om hier kennis te nemen van de plannen:

  • donderdag 29 augustus: Gelderland, provinciehuis, Markt 11, 6811 CG Arnhem
  • maandag 2 september: Friesland, provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden
  • dinsdag 3 september: Groningen, provinciehuis, Martinikerkhof 12, 9712 JG Groningen
  • woensdag 4 september: Overijssel, provinciehuis, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle
  • donderdag 5 september: Drenthe, provinciehuis, Westerbrink 1, 9405 BJ Assen
  • maandag 9 september: Flevoland, provinciehuis, Visarenddreef 1, 8232 PH Lelystad
  • dinsdag 10 september: Zuid-Holland, Ypsilon Park, Floris Grijpstraat 2, 2596 XE Den Haag
  • woensdag 11 september: Noord-Holland, provinciehuis, Dreef 3, 2012 HR Haarlem
  • donderdag 12 september: Utrecht, provinciehuis, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht
  • maandag 16 september: Zeeland, bibliotheek, Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg

Ook kunt zich aanmelden voor een nieuwsbrief en de stukken ook via deze site bekijken. NMV zal zeker reageren maar kijkt u vooral naar uw eigen regio. Iedereen mag een zienswijze indienen over de nationale omgevingsvisie, bijvoorbeeld digitaal via www.platformparticipatie.nl/NOVI. of via post Directie Participatie, t.a.v. NOVI, Postbus 20901, 2500 EX Den Haag.https://denationaleomgevingsvisie.nl/actueel/artikelen+en+blogs/1418932.aspx