Het BBL Keurmerk (Beter Boeren Leven Keurmerk)

De afgelopen tijd is onze sector verblijd met de geboorte van een scala aan nieuwe keurmerken. En als we de geboortekaartjes lezen hebben de sterren nog nooit zo goed gestaan. Op de keurmerkwijzer onder mens en werk (de boerenbeloning) kom ik geen enkel keurmerk tegen die hier positief op scoort. Als er al wat naar de boer gaat dan gaat dit meestal tegen kostprijs en wordt de meerprijs verdeeld tussen industrie, retail en de borgingsorganisatie. Het lijkt erop dat er nog een heuse babyboom aan keurmerken in het verschiet ligt, zodat elke supermarktorganisatie straks zijn eigen keurmerk bezit. Ik vermoed dat de gestampte muisjes straks uitverkocht zullen zijn bij al dit reclamegeweld. Wanneer we dan ook nog eens de klimaatopgaven en duurzame ontwikkelingen er aan gaan koppelen, is het beetje werkplezier dat nog over blijft geheel opgesoupeerd door de duurzame zuivelketen. Er zal voor de boer niks anders overblijven dan doormodderen tot aan zijn ouwe dag.

 

U zult zich ongetwijfeld afvragen hoe we als agrarische sector het tij kunnen keren om deze keurmerkenbrij en de vorming van onnodige ketens een halt toe te roepen. Het antwoord kan zijn een producentenorganisatie en of een interbranche organisatie. Of wellicht een combinatie van beide. Zodat deze zowel de producent als consument beschermt tegen een wirwar van keurmerken, en daarbij ook de nodeloze regelgeving en tegelijkertijd financiële uitholling van de sector een halt weet toe te roepen.

 

Als de transitie naar een echte kringlooplandbouw moet slagen zal dit in samenhang met de klimaat- en biodiversiteitmaatregelen moeten gebeuren. Dat de sector de kosten van deze operatie niet kan dragen moge duidelijk zijn. Ook moet er meer onderzoek verricht worden naar de vastlegging van koolstof in de bodem, en verdient het jaarlijkse verlies aan goede landbouwgrond de aandacht.

Aangezien we door een ongelijk speelveld in Europa koploper zijn op het gebied van de hoogste kostprijs, kan onze sector niet groener ondernemen. Ze staat namelijk al dik rood.

Er zal de komende tijd dan ook heel goed moeten worden gerekend wat de kosten jaarlijks zijn voor deze transitie. Wellicht kan tegengestelde regelgeving worden geschrapt omdat zijeen goede landbouwpraktijk in de weg staan.

 

Aangezien de kosten van ons voedselpakket als één van de laagste in Europa is, ligt een verhoging van de producentenprijs voor de hand. Duurzaamheid heeft een prijs. Ook biedt de wet op oneerlijke handelspraktijken wellicht uitkomst en kunnen de marges in de keten eerlijker verdeeld worden.

Wij zijn dan ook erg benieuwd hoe Minister Schouten haar ambities voor de kringloop landbouw gaat financieren. Misschien staan de sterren nu goed om een Beter Boeren Leven keurmerk met drie sterren in te voeren. Want inkomen, daar draait het om.